Tagarchief: Rudolf Scherpereel

Smetvrees van schepen Scherpereel onder controle

Schepen van Economie en Frituren, Rudolf Scherpereel, lijdt al een poosje aan een ogenschijnlijk mysterieuze ziekte. Wie de afgelopen weken in zijn kielzog liep, moest uitkijken voor plassen etter en ander wondvocht dat uit alle lichaamsopeningen van het N-VA-kopstuk spoot.

slijmDe geneeskunde stond voor een raadsel, tot een van zijn artsen een diepgaande analyse maakte van de handel en wandel van de schepen en algauw de vinger op de wonde kon leggen. Rudolf Scherpereel lijdt aan een agressieve vorm van smetvrees zodra hij in de nabijheid komt van syndicalisten. Geen wonder dus dat de symptomen de jongste tijd zulke erge vormen aannamen. Met het oog op de koopzondagen die het Kortrijkse standsbestuur wil organiseren, wordt de schepen namelijk voortdurend aangeklampt door medewerkers van Kruidvaten en andere Body Shops, al dan niet gehuld in rode, groene of blauwe PMD-zakken. Zijn afwezigheid op het overleg Het Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt had bijgevolg niets te maken met broekschijterij, maar was volledig toe te schrijven aan zijn medische toestand.

Gelukkig is de schepen niet gedoemd tot een bestaan als etterende buil. Uit studies blijkt dat het verorberen van grote hoeveelheden suiker de uitwassen van de ziekte tot een minimum kan beperken. Schepen Scherpereel is er de man niet naar om het advies van mensen met kennis ter zake naast zich neer te leggen, dus begaf hij zich op zondag 10 november gedwee naar de intrede van Sinterklaas in Kortrijk, waar hij alle speculaas, picknicken en chocolaventen die zijn blik kruisten, confisqueerde. Tot groot ongenoegen van de aanwezige ouders en grootouders overigens, die de grootste moeite hadden om hun krijsende kroost uit te leggen waarom al dat lekkers uit hun handen werd gegrist door een man die op het eerste gezicht geen tekort heeft aan lekkernijen.

Toch weerklinkt in het Kortrijkse stadhuis een zucht van opluchting nu de opruimingsdiensten van de Stad zich weer op hun kerntaken kunnen toeleggen. De partijgenoten van Rudolf reageren eveneens positief en zijn blij dat hun kopman weer onder de mensen kan komen zonder de indruk te wekken dat een spuitfontein van slijmen en etter op hol is geslagen. De situatie is onder controle.

Advertenties

Wout Maddens blijvend doof

Wout Maddens, schepen van Ruimtelijke Wanorde, zal zich de start van de Midzomerrun nog lang herinneren. Schepen van Sport en nog een paar lastige bevoegdheden An Vandersteene vuurde het startschot voor deze Kortrijkse hoogmis van de loopwaanzin immers iets té dicht bij de grijze, helmboswuivende halfgod van de Open Vld af. De dokters vrezen voor blijvende gehoorschade.

startschot

‘WA?’ Wout Maddens begrijpt blijkbaar geen snars van onze eerste vraag, waarmee we peilen naar zijn toestand.
‘IK VERSTA ER GEEN KLOTEN VAN. SPREEK EENS WAT LUIDER!’

Hoe gaat het met u?
‘NEEN, ‘K HEB NIET MEEGELOPEN. ‘K BEN WEL WEGGELOPEN VAN DAT TROUWFEEST VAN AXEL EN JOHN. DAT WAREN DAAR ALLEMAAL HOMO’S ZEG. EN SOCIALISTEN.’

Neen, hoe is uw toestand?
‘TANTE NONNEKE? NEEN, DIE WAS ER NIET. DIE MOET NIETS HEBBEN VAN HOMO’S. DA’S TEGEN HAAR GELOOF. RUDOLF WAS OOK AFWEZIG. HIJ WILDE EEN FRIETJE GAAN STEKKEN.’

Neemt u uw collega Vandersteene iets kwalijk?
‘WUK? STENIGEN? DAT LIJKT ME EEN BEETJE BUITEN ALLE PROPORTIES. LET OP UW WOORDEN, BESTE VRIEND! OF GE HEBT SPEL MET MIECK VOS.’

We besluiten een eind te maken aan dit dovemansgesprek voor een en ander uit de hand loopt. De redactie wenst schepen-in-spe Weydts en zijn echtgenoot een spannend leven en Wout Maddens een spoedig herstel toe.

De zwakste schakel

Nicolas Bouteca schrijft niet-satirische artikels voor Kortrijk Scheef Bekeken

Als we de politici van de stadscoalitie mogen geloven, zit de sfeer binnen de meerderheid goed. Er zijn ook niet onmiddellijk redenen om dat tegen te spreken. Zolang er geen haar in de boter zit tussen de twee tenoren van het huidige college, Philippe De Coene (sp.a) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld), lijkt er ook niet echt een reden om aan de stabiliteit van het huidige college te twijfelen. Het grootste gevaar voor de stadscoalitie ligt wellicht bij de N-VA. Die is immers niet in goede doen. Zeker voor een coalitie die op een nipte meerderheid berust, geldt de gulden regel dat ze maar zo sterk is als haar zwakste schakel.

anvandersteeneRijmt PNK op N-VA?

N-VA zette in oktober een puik verkiezingsresultaat neer in Kortrijk. Vanuit het niets wist de partij 16,3% van de kiezers te verleiden. Het hoeft weinig betoog dat dit resultaat enkel en alleen mogelijk was in de slipstream van het nationale partijsucces. In Kortrijk stelde deze partij niks voor. Toch slaagden de Vlaams-nationalisten er in om zelfs drie schepenzetels binnen te rijven. Opnieuw, een puike prestatie. Al heeft de partij zich tijdens het onderhandelen wellicht wat verkeken op de schepenposten. Inhoudelijk bulkt het Plan Nieuw Kortrijk (PNK), het bestuursakkoord van de huidige coalitie, niet onmiddellijk van het N-VA gedachtengoed. De posten leken wel belangrijker dan de inhoud.

De invloed van N-VA in het stadsbestuur mag je natuurlijk niet alleen afmeten aan hun communautair programma. Dat thema speelt immers niet zo heel veel op lokaal vlak. Toch zagen we in andere gemeenten in Vlaanderen waar N-VA mee in het bestuur zit dat hier wel wat ruimte werd gelaten voor de partij. Al was het maar onder de vorm van een extra Vlaamse leeuw aan een monument. In Kortrijk daarentegen, niks van dat. Ook de nadruk op de 11-juliviering uit het bestuursakkoord van de vorige coalitie vinden we niet opnieuw terug. En zelfs scoren in de frituurkwestie was Scherpereel (N-VA) niet gegund. Dat laatste kost de partij wellicht geen stemmen. De harde kern taalflaminganten stemt immers al lang niet meer op die De Wever ‘die na de verkiezingen tot zowat alles bereid was om mee te regeren’ (vrij citaat naar harde flaminganten). Toch, het is niet leuk om aan de achterban uit te leggen dat je moet terugkrabbelen voor liberalen en socialisten.

Nu, misschien zit de invloed van N-VA wel op het sociaaleconomische domein. Dat is minder makkelijk uit de PNK-tekst op te maken, aangezien er met Open Vld nog een partij in de meerderheid zit met een gelijkaardig rechts profiel. Toch lijken ook hier een aantal zaken niet echt in het voordeel van de Vlaams-nationalisten te pleiten. In Antwerpen bijvoorbeeld, het beste voorbeeld van wat N-VA bestuur met een stad doet, lijkt men toch ‘straffere’  maatregelen te nemen. Bovendien mag N-VA van zijn coalitiepartners ook op het sociaaleconomische domein niet scoren. Zo moest de Grote Markt op vraag van sp.a autovrij worden gemaakt. Zeer tegen de zin van een aantal handelaars en voormalig Unizo-man Scherpereel. Die laatste wist nog wel een compromis uit de wacht te slepen met de shop-and-go-zones. Maar hij mocht zijn bochtenwerk wel gaan uitleggen bij de winkeliers rond de Grote Markt, zijn natuurlijke achterban.

Walk-over

Naast het puur inhoudelijke is er ook nog een andere reden om te twijfelen aan de N-VA stempel op het gevoerde beleid. Scherpereel en de zijnen kwamen tijdens de onderhandelingen voor het bestuursakkoord niet tegenover watjes te zitten. Zelf hadden ze nauwelijks politieke ervaring op de teller. Van Quickenborne daarentegen zat reeds meerdere keren aan tafel bij regeringsonderhandelingen op federaal niveau en ook De Coene staat in eigen (provinciale) partijkringen bekend als een gewiekst onderhandelaar wanneer de lijsten moeten worden gevormd. Het is misschien wat kort door de bocht om te stellen dat het een walk-over is geweest voor Q en PDC, maar echt lastig hebben ze het wellicht niet gehad.

Dat ‘over zich heen laten lopen’ gaat trouwens tot op vandaag door. De klachten van schepen Vandersteene (N-VA – foto) over haar te zware portefeuille zijn in dat verband treffend. Vandersteene heeft geen enkele politieke ervaring en dat werd al een aantal keer pijnlijk duidelijk tijdens de gemeenteraadszittingen. Ze lijkt wel geschikt voor de PR-zijde van het schepenambt, maar de techniciteit heeft ze (alsnog) niet in de vingers. Nu, dat geldt wellicht voor elke nieuweling in de lokale politiek. De draagwijdte van gemeentelijke beslissingen is minder groot dan een nationale wet, maar qua techniciteit hoeft het lokale niveau niet altijd onder te doen voor het nationale. Het enige verschil tussen Vandersteene en de andere nieuwelingen in de gemeentepolitiek is dat Vandersteene openlijk toegeeft dat ze niet meekan. De anderen doen vaak alsof ze het begrijpen. Vandersteene is dus eerlijk. Een mooie eigenschap, maar ik kan me inbeelden dat haar kwetsbare opstelling bij menig oppositielid eerder een adrenalineshot door de aderen jaagt dan medelijden opwekt. Het zou misschien zelfs de CD&V-oppositie in gang kunnen steken.

geoHet probleem Waelkens

De zwakte van N-VA is natuurlijk ook te verklaren door de sterke verdeeldheid binnen de partij. Bij de laatste voorzittersverkiezingen in maart van dit jaar haalde Geo Verstichel (foto) het met amper 59 stemmen tegen 51 voor Piet Lombaerts, de voorzitter van de gemeenteraad. Niet onmiddellijk een stalinistische score waarmee je als voorzitter onbetwist de lijnen kunt uitzetten.

Je kunt er trouwens ook geen opvolgingskwestie mee regelen. En dat lijkt vandaag nodig. Volgens wel zeer hardnekkige geruchten stelt zich immers nog steeds het probleem Waelkens. De schepen van Financiën kan niet overweg met grote baas Scherpereel (botsende karakters) en gaf een aantal maanden geleden in de krant al openlijk te kennen dat ze er aan gedacht had om te stoppen. Ze zei toen wel te willen verder doen, maar het schepenambt blijkt nog steeds niet de job van haar leven. Het enige wat haar er van zou weerhouden om op te stappen is de regeling van de opvolging. Waelkens zou graag een mannetje uit haar kamp schepen zien worden, maar kamp Scherpereel ziet liever iemand anders. Niemand binnen N-VA lijkt momenteel in staat om de kwestie te beslechten en dus doet Waelkens voort.

Gewond dier

Het minste wat je dus kunt stellen, is dat er zich bij N-VA contouren van een gewond dier beginnen af te tekenen. Aangezien de stadscoalitie op een nipte meerderheid berust en dus elke stem nodig heeft om overeind te blijven, zorgen De Coene en Van Quickenborne er beter voor dat N-VA niet wordt afgemaakt. Want wat als die partij volledig implodeert? Open Vld en sp.a doen er goed aan om N-VA eens te laten scoren. Bij Open Vld lijkt zeker bereidheid te bestaan om de Vlaams-nationalisten overeind te houden. Ze liggen ideologisch dan ook dicht bij elkaar in de buurt. De vraag is evenwel in welke mate sp.a bereid is om de zwakste schakel niet nodeloos pijn te doen.

Stad pakt uit met Lay&Go-zone

De Shop&Go-zone in Kortrijk is zo’n overrompelend succes dat er op de Vlasmarkt ook eentje komt. En het stadsbestuur wil nog een stapje verder gaan: het viseert nu het openluchtzwembad langs de Abdijkaai.

pzvlas‘Onlangs sprak ik met mijn collega en boezemvriendin An Vandersteene over die Winkel&Bol-het-af-zone’, aldus schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). ‘Ik heb haar voorgesteld te onderzoeken of die zones ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Het openluchtzwembad, bijvoorbeeld, dat dringend aan een heropleving toe is. Als we daar een Lay&Go-zone opstarten, kunnen we in Kortrijk opnieuw met iets unieks uitpakken, en halen we weer de nationale media, ook bij die goedgelovige Franstaligen. Bovendien is zo’n initiatief ideaal om toeristen aan te trekken. Ik dacht daarbij in eerste instantie aan olijke Oberbayernlieden in strak zittende Lederhosen. An wist nog niet goed wat ze daarvan moest denken. Van dat idee, niet van die leren broeken. Ze had nog even tijd nodig om het te laten bezinken, en zou er binnen een maand of zes nog eens op terugkomen, zei ze.’

‘Inderdaad, ik schrok toch wel even van Dolfs voorstel’, aldus sportschepen An Vandersteene. ‘Maar na een zoveelste nacht vol tobben en mijmeren over het zorgeloze bestaan in het onderwijs dat ik achter me heb gelaten voor deze klotenklus, had ik alles snel op een rijtje. In de ligweide kunnen we moeiteloos sensoren plaatsen en met wat witte verf kunnen we ligplaatsen afbakenen. Als we Vlij-u-neder&Bol-het-af invoeren, zal iedereen de kans krijgen om een felbegeerd plaatsje te veroveren op onze ligweide. Na een halfuurtje zonnen is het immers onverbiddelijk uit: dan worden de zwembadliggers er door de opzichter vriendelijk op gewezen dat ze moeten ophoepelen. Wie wil blijven liggen, moet extra dokken. Of tegen vijftig euro een Ligkaart aanschaffen. Zo gaat dat in Nieuw Kortrijk.’

Schepen An ziet ook voordelen wat betreft de volksgezondheid. ‘Wie meer dan een kwartier niet beweegt in de zinderende zon, krijgt een signaal te horen. Zo verbranden de mensen niet, en kunnen ze mooi egaal bruinen. Een beetje zoals Mohamed Ahouna, die ik, toch voor een allochtoon, trouwens een knappe, sexy kerel vind, met ogen waarin ik graag verdrink. Ik zal zeker aan collega-schepen Philippe De Coene vragen om zijn licht op te steken bij Volksgezondheid. Want misschien hangen aan zo’n initiatief wel subsidies vast.’

N-VA Kortrijk organiseert Urban Dolf

De Kortrijkse N-VA-afdeling ziet met lede ogen toe hoe burgemeester Van Quickenborne met het organiseren van volksbarbecues aan populariteit wint, terwijl ze door de ‘frietkotkwestie’ zelf slagen krijgt in de publieke opinie. Daarom wil N-VA Kortrijk in augustus een Urban Dolf organiseren, een gratis minigolftornooi voor alle Kortrijkzanen.

golfSteven Lecluyse, kabinetsmedewerker van de geplaagde schepen van Economie Rudolf Scherpereel, verschaft een woordje uitleg bij het initiatief. ‘Golf zit in de lift, vooral bij mensen van neoliberale strekking, zoals onze kiezers. Als antwoord op de worstenfestijnen van Q lijkt ons dit een aardig alternatief voor deze doelgroep. Een en ander moet nog grondiger worden uitgewerkt, al is de naam al bekend: Urban Dolf. Er wordt nog naar een geschikte datum en locatie gezocht, maar het Albertpark lijkt ons op het eerste gezicht een ideale plaats om met zijn allen een balletje te slaan.’

Soetkins Kolom – Monddood!

01d97c6292fe34c60c27321b60b2927bOndertussen ben ik drie weken in Kortrijk. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat mijn verblijf in deze trotse Groeninghestad en op de redactie van Kortrijk Scheef Bekeken mijn hooggespannen verwachtingen niet echt heeft ingelost. Akkoord, vorige week was er nog een bescheiden Vlaamse overwinning in de Frietkotkwestie, die heel België wees op de deugdelijkheid van het gebruik van het Nederlands in de horeca, maar sindsdien is het hier huilen met de pet op.

Zo word ik op de redactie voornamelijk omringd door mensen die de Vlaamse zaak geen warm hart toedragen en me als vuil behandelen. Onze hoofdredacteur Urbain valt, ondanks zijn franskiljonse voornaam, nog mee. Die laat me mijn ding doen en is spaarzaam met censuur. Maar er zijn er anderen. Die Jazzy Teirlinck bijvoorbeeld, die met haar leeuwenmanen en benen tot onder haar oksels neerkijkt op mijn kort paardenstaartje en iets grover beendergestel. Ik zeg u, Jazzy, ik ben meer vrouw dan u, en dat zal ook mijn man Renaat volmondig beamen. Ook Billy Carton, die oelewapper van de cultuurredactie en vliegende reporter Piet Gooris zijn alles behalve goede Vlamen. Al maakt die laatste wel lekkere koffie. Niettemin kan ik nauwelijks wachten tot de Grote Omwenteling van 2014. We gaan dan eens zien wie er nog met Soetkin en haar dik gat lacht!

De echte kaakslag volgde maandag. Het was nochtans met veel hoop dat ik mijn gebruikelijke twee plaatsen opeiste op de publieksbanken van de Raadzaal. Toen Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) tijdens de gemeenteraad burgemeester Vansnellenborne interpelleerde over de bovenvermelde frietkotkwestie, bleef het stil aan de overkant. De burgemeester mompelde iets onverstaanbaars, en de anders zo heldhaftige schepen Scherpereel beet, zelfs na aandringen van de moedige ondervrager, het topje van zijn tong eraf. De andere schepenen van onze trotse partij, An Vandersteene en Catherine Waelkens, staarden in het ijle, alsof ze verwachtten dat de Grote Roerganger in persoon hen zou komen bevrijden uit deze benarde situatie. Zelfs hun typerende glimlach was van hun gezicht verdwenen. Pech, dames. Bart heeft wel wat anders te doen in het altijd rumoerige Antwerpen. Van Rudolf Scherpereel, in deze toch betrokken partij, hadden we iets meer weerstand verwacht. Een onverwachte, vlammende toespraak over de Grote Omwenteling die volgend jaar volgt en die ook Kortrijk zal inpalmen, bijvoorbeeld. Niets van dat alles. Rudolf bleef zitten, schoof wat heen en weer op zijn stoel en luisterde naar wat zijn baasje hem had opgedragen. Een schepen die zich in volle publiek de mond liet snoeren. Ongezien!

Het wordt trouwens hoog tijd dat de lokale afdeling van onze trotse Volkspartij eens met de naakte waarheid naar buiten komt. Dat niet die binnenkort heel gefortuneerde friturist, maar wel leden van de administratie de pers hebben ingelicht over de Frietkotkwestie. Dat Rudolf Scherpereel van de hele zaak zelfs niet op de hoogte was tot die van die vermaledijde, dieprode RTBF met hun camera’s in zijn gezicht stonden te zwaaien. Geen wonder dat Rudolf zo’n lamentabele, onvoorbereide indruk maakte.

Wat het ook zij, voor de echte Vlamen is er werk aan de winkel in Kortrijk. Mijn lieveling Renaat zit morgen aan tafel met enkele Kortrijkse Vlaamsgezinden om een lokale afdeling van Stavast uit de grond te stampen. Kwestie van de machtswissel na de verkiezingen zo goed mogelijk voor te bereiden. Hou zee, Vlaamse vrienden!

Gemeenteraad met nationale allures

Nicolas Bouteca schrijft niet-satirische artikels voor Kortrijk Scheef Bekeken.

De gemeenteraad van maandag 10 juni belooft een heel interessante te worden, vooral omwille van de aanvullende agenda, die in het teken staat van een aantal gebeurtenissen die ook de nationale media hevig beroerden: de GAS, het al dan niet van kracht zijnde aanmoedigingsbeleid om ondernemingen van een Nederlandstalige naam te voorzien en KV Kortrijk.

caronInterpellanten van dienst zijn usual suspects Bart Caron (Groen) en Maarten Seynaeve (Vlaams Belang), wellicht de best geïnformeerde gemeenteraadsleden van de stad. De eerste heeft een goed draaiende partij achter zich, de laatste moet het op zijn eentje zien te rooien. Voor CD&V mag Patrick Jolie de wei in met een vraag omtrent zijn geliefkoosde Veekaa.

KV Kortrijk

KVK was onlangs in het nationale nieuws toen Patrick De Cuyper, de voluntaristische ondernemer die aan het hoofd staat van SV Zulte Waregem, zich liet ontvallen dat een fusie tussen de Kerels en de Boeren op termijn de enige manier is om Zuid-West-Vlaanderen van topvoetbal te voorzien. Binnen de stadscoalitie had vooral Arne Vandendriessche (Open Vld) hier wel oren naar. Maar ook Philippe De Coene (sp.a) hield een slag om de arm. Een fusie geniet niet zijn voorkeur, maar is op termijn misschien wel de enige realistische optie.

Dat Vandendriessche het thema niet op de agenda plaatste, doet vermoeden dat hij er geen halszaak van wil maken. Het aantal voorstanders van een fusie is daardoor wellicht opnieuw tot nul herleid. Ook Caron en Jolie, die het thema wel op de agenda zetten, dringen niet aan op fusiegesprekken. Caron heeft vragen over de budgettaire transparantie van de club en Jolie wil boter bij de vis: als de stad KVK subsidieert, dan moet de club garanderen dat hij in Kortrijk blijft. Vreemd genoeg lijkt men, in tegenstelling tot de vorige gemeenteraad, niet langer stil te staan bij de vraag of het tot de kerntaken van de stad behoort om de commerciële uitbouw van een voetbalclub mee te financieren. Dat is opvallend omdat er zich met het fusieverzoek van De Cuyper een mogelijkheid aandient om dit in de toekomst met privaat kapitaal te laten financieren. Dat zou de belastingbetaler aardig wat geld kunnen besparen. Zeker van liberalen zou men verwachten dat ze oren hebben naar een dergelijk privatiseringsverhaal. Vooral omdat de partij in andere dossiers, zoals de kinderopvang, wel geneigd is om privéinitiatieven te stimuleren. Maar sommige burgemeesters, trouwens niet alleen de onze, lijken blijkbaar meer geneigd om voetbal te subsidiëren dan kinderopvang. Hoe leg je dat uit aan de hardwerkende tweeverdiener die opvang zoekt voor zijn kinderen?

GAS

Ook aan het GAS-verhaal wordt maandag een Kortrijks luik gebreid. De voortreffelijke Kortrijkwatcher maakte in dat opzicht een interessante kosten-batenanalyse. Daaruit blijkt dat het systeem bezwaarlijk als een manier kan worden gezien om de stadskas te spijzen. De GAS kosten de stad immers meer dan ze opbrengen. Dat pleit in het voordeel van burgemeester Van Quickenborne, die GAS naar Mechels voorbeeld wil inzetten om zijn stad leefbaar te houden en niet om jongeren te pesten.

Die boetes voor jongeren zullen nochtans door Groen in de verf worden gezet. Of Caron daarmee kan scoren, valt te betwijfelen, want dan moet hij nog een goed antwoord verzinnen op de bewering van burgemeester Van Quickenborne dat GAS slechts zeer zelden gebruikt worden om overlast door minderjarigen aan te pakken. Bovendien zal ook de beschuldiging aan het adres van sp.a, dat ‘zij deelnemen aan een repressief beleid ten aanzien van jongeren’, op het ondertussen legendarische Mechelse argument stoten. In de stad van Bart Somers zitten de groenen immers zelf mee aan de GAS-knop. Voorlopig kan sp.a zijn concurrent op links hiermee wellicht nog afhouden, al kan de partij van De Coene natuurlijk niet eindeloos uit datzelfde vaatje blijven tappen.

Kortrijk Vlaams

Het spel zal dus opnieuw op de wagen zitten tussen de voormalige progressieve fractiegenoten sp.a en Groen. Maar ook aan de andere kant van het ideologische spectrum lijkt er zich maandag een interessante strijd te voltrekken. Vlaams Belang en N-VA zullen een kleine boksmatch houden voor de titel ‘meest Vlaamsgezinde partij van ’t stad’. De sluwe Maarten Seynaeve zal pogen om N-VA kleur te laten bekennen in de fameuze frituurkwestie. Hij zal de stadscoalitie vragen of het aanmoedigen van handelaars om Nederlandstalige benamingen te gebruiken in de toekomst nog zal gebeuren. Op die manier hoopt hij N-VA-schepen Scherpreel in een catch 22 te dwingen: ’ja’ antwoorden is immers zondigen tegen het Plan Nieuw Kortrijk en de afspraken met coalitiepartners Open Vld en sp.a, terwijl een ‘nee’ dan weer slecht ligt bij zijn achterban. De N-VA lijkt hoe dan ook op de buik te moeten. De vraag is evenwel of dat erg is. Het flamingantisch hart van Scherpereel zal wellicht wel bloeden, maar het aantal kiezers dat Vlaams Belang met deze zaak kan winnen, is wellicht zeer beperkt.

Het zal dus interessant worden maandag. En alles kan vanuit de luie zetel gevolgd worden via de livestream. Zet die computer aan, zou ik zeggen, want de Kortrijkse politiek is minstens even interessant als de Belgische.