Tagarchief: Marc Lemaitre

Kortrijkzanen beslissen mee over kledij schepenen

Kortrijk Spreekt, het met veel bombarie aangekondigde project waarbij inwoners van de stad Kortrijk inspraak krijgen in het beleid, blijkt een overdonderend succes. Het schepencollege juicht bij het zien van zoveel toewijding en wil voortaan ook de mening van zijn stadsgenoten horen over de vestimentaire keuzes van de schepenen.

sumoDe inrichting van de Houtmarkt, spelen met budgetten in de deelgemeenten of rechtstreekse interactie via Facebook en Twitter tijdens de gemeenteraadszitting: de tripartite hecht duidelijk belang aan de mening van de Kortrijkzanen in belangrijke kwesties. Reden genoeg om een stap verder te zetten, volgens schepen van Spumante, Olijven en Instagram Koen Byttebier. Hij wil de Kortrijkzanen voortaan ook inspraak geven over hoe de schepenen gekleed gaan.

‘De Coene met zijn onafscheidelijke sjaal, de fuck-me-botjes van An Vandersteene, Q met zijn ellebooglapjes, Tante Nunneke met haar rolkraag en Marc Lemaitre met zijn designerkledij van de Zeeman, het is allemaal een beetje te herkenbaar geworden. Wil Kortrijk als stad verrassend en vooruitstrevend blijven, dan moet er ook op vestimentair gebied afwisseling zijn. Daarom vroegen we aan honderd Kortrijkzanen hoe zij willen dat de schepenen erbij lopen. De e-mails stroomden binnen en ook mijn Facebookprofiel werd overrompeld. De mensen hebben hier een duidelijke mening over, en we gaan er ook rekening mee houden.’

Sommige suggesties zijn minstens verrassend te noemen. ‘Een paar ondervraagden willen Marc Lemaitre voortaan zien in smoking en met een verkeerskegel op zijn hoofd. De burgemeester zien ze het liefst met een zotskap op. Anderen menen dat Bert Herrewyn dringend naar de kapper moet om die vieze bever op zijn bovenrug te laten verwijderen. Er wordt momenteel ook koortsachtig gezocht naar een sumo-slip voor Rudolf Scherpereel. Een enkeling suggereerde zelfs om Catherine Waelkens helemaal in leder te hullen, met spijkerbanden, een SM-masker en haar poep uitgesneden. Alleen over dat laatste twijfelen we nog.’

Het college gaat binnen de kortste keren aan de slag met de vele suggesties. ‘Natuurlijk, want als Kortrijk spreekt, dan moeten we luisteren’, zegt schepen Byttebier. ‘Met plezier zelfs!’

Dit artikel verscheen in het Kortrijks Handelsblad van vrijdag 8 november.

Advertenties

Marc Lemaitre vraagt asiel aan in Zweden

Marc Lemaitre, schepen van Mobiliteit in Kortrijk en momenteel op werkbezoek in Stockholm, besliste vanmorgen om niet meer terug te keren naar de Leiestad. Volgens onze correspondent ter plaatse zou de goedgemutste schepen zelfs asiel hebben aangevraagd in Zweden en er zich permanent willen vestigen.

marclemaitreMarc Lemaitre, die eerder al gevraagd werd om ontslag te nemen als schepen omdat zijn naam te Frans klonk, maar daarna toch zijn functie weer opnam, ziet een terugkeer naar Kortrijk niet zitten. Naar verluidt is hij ontmoedigd door de reacties van zijn Zweedse collega’s op een – overduidelijk getrukeerd – filmpje waarop het (bijna) voltallige schepencollege in het Kortrijkse gemeentehuis rondjes maalt op een hometrainer. Lemaitre, die door dit voorval in Zweden het mikpunt van spot is geworden, is er wel gecharmeerd door de gebouwen, de prima oplossingen op het gebied van mobiliteit en de blonde deernen, en zou om die redenen reeds een aanvraag tot politiek asiel hebben ingediend. Vermoedelijk wordt schepen Lemaitre meteen opgevolgd door zijn partijgenoot Axel Weydts.

PARKO wil ook privégarages laten betalen

Woont u in Kortrijk en hebt u een woning met garage? Dan loopt u binnenkort het risico om daarvoor een bijdrage te moeten betalen aan stadsparkeerbedrijf PARKO. Op Overleie wordt daaromtrent op 1 juli een pilootproject opgestart. Het voorstel wordt op maandag 10 juni op de gemeenteraad behandeld.

sintamandAls we onze doorgaans welingelichte bronnen mogen geloven, zit PARKO op droog zaad. Het lijkt een conclusie die hout snijdt: weinig Kortrijkzanen en bezoekers lopen warm voor de ondergrondse parkings onder het Schouwburgplein en de Veemarkt (te moeilijk om te parkeren, vooral voor vrouwen). Bovendien kondigde het stadsparkeerbedrijf eerder al plannen aan om zowel bankzitters, voetgangers, terrasjesmensen en fietsers te laten dokken om stil te zitten/staan/hangen. Ondertussen is wel bekend dat het betalend fietsparkeren een ludieke actie was, door een ambitieuze ambtenaar georganiseerd achter de rug van schepen van Mobiliteit Marc Lemaitre om. Schepen Marc heeft dergelijke incompetentie van zijn administratie niet verdiend.

Het pilootproject op Overleie stoot op verzet van de omwonenden. ‘Betalen voor onze eigen garage?’, roept een van de zelfstandigen op Overleie. ‘Zijn die gasten helemaal onnozel geworden? We moeten ze stoppen, nu, en desnoods met geweld.’ Ze haalt een brief tevoorschijn, op 5 juni verstuurd door PARKO. Het filantropische parkeerbedrijf biedt een menselijk alternatief aan: wie geen jaarlijkse extra belasting wil betalen voor zijn privégarage, kan uitwijken naar de tijdelijke ‘parking St.-Amand’, die werd gerealiseerd op de hoek van de Diksmuidekaai en de Kollegestraat, op de binnenkoer van de voormalige politiegebouwen (foto Marc Lemaitre). De wagens staan er prima, want het terrein is beveiligd met een afsluiting en een slagboom. Buurtbewoners kunnen er parkeren voor een prikje: 160 euro per zes maanden (btw inbegrepen!) of 300 euro voor een jaar, aangevuld met een eenmalige 15 euro voor een gepersonaliseerde badge. De gratis bewonerskaart die de bewoners al in hun bezit hadden, is er niet geldig. Jammer.

We nemen contact op met PARKO, vragen om iemand in een verantwoordelijke functie, en krijgen vrij snel een vrouw aan de lijn wiens stem ons bekend in de oren klinkt. Van de radio, al kan het ook van op tv zijn. We confronteren haar met de astronomische prijzen van de tijdelijke parking, waarna ze ons met een moddervet Nederlands accent antwoordt: ‘Nou, daar weet ik helemaal niks van af. Ik werk hier nog maar pas en waarschijnlijk is dat van voor mijn tijd. Ik houd u op de hoogte.’ We beslisten voor één keer schepen Lemaitre niét om een reactie te vragen. De brave borst wordt al genoeg getergd door de problemen in Kortrijk, en krijgt zelfs in de Wetstraat vragen over de kafkaïaanse toestanden in onze Leiestad.

Wordt meer dan waarschijnlijk vervolgd.

Stadscoalitie gaat ook voetgangers belasten

door onze vliegende reporter en fact-checker Piet Gooris

parkerenUit goede bron vernam onze redactie dat achter de schermen gewerkt wordt aan een comeback van Marc Lemaitre (sp.a) in de Kortrijkse politiek, ook al noemt Rudolf Scherpereel (N-VA) het liever ‘een terugkeer’. Sterker nog, de gerehabiliteerde Nestor van het schepencollege zou meteen op de proppen komen met een slinks plan om de stadskas te spijzen.

De schepen van Economie blinkt van geluk als we hem met het gerucht confronteren: ‘Na eerdere uitspraken van schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a), die er naar eigen zeggen persoonlijk zal op toezien dat we niet lukraak GAS-boetes zullen uitdelen aan jongeren, zat Catherine Waelkens, onze schepen van Financiën, met de handen in het wanordelijke haar dat ik haar zo benijd. Aangezien we de kiezer in oktober hadden beloofd geen extra belastingen te heffen, waren die GAS-boetes namelijk de ideale manier om onze begroting in evenwicht te brengen. En toen kwam Marc plots op de proppen met een plan van duizelingwekkende genialiteit. Als voorzitter van Parko had hij dankzij de verhoogde indexering van de parkeertarieven en het kwistig plaatsen van parkeermeters over het volledige grondgebied van de stad al voor een flinke extra duit in het zakje gezorgd. Jammer genoeg kunnen we op dat gebied niet veel meer doen zonder alle automobilisten naar echt gezellige winkelsteden te verjagen.’

Er verschijnt een brede glimlach om de lippen van schepen Scherpereel wanneer hij het gewiekste plan uit de doeken doet: ‘Marc stelde voor om in een eerste fase het geld te halen waar het zit, namelijk bij de banken. Overal in de stad staan banken opgesteld die momenteel nog gratis kunnen worden gebruikt. Daarom zal vanaf 1 juni stoelgeld worden ingevoerd voor wie eventjes wil zitten. Aangezien het voornamelijk hangjongeren met blitse slimme lulijzers zijn die zich dag in dag uit van deze faciliteiten bedienen, voorzien we uiteraard de mogelijkheid om de huur van deze banken te betalen per sms, aan een voordeeltarief van één luttele euro per uur per persoon.’

‘In een tweede fase van het plan zullen in de stadskern sensoren geplaatst worden in de voetpaden, want dat is nu eenmaal ook publiek domein. Wie eventjes wenst stil te staan om een praatje te slaan, kan dat gemakkelijk melden via een sms’je aan Parko, zodat onze sympathieke parkeerdames niet onnodig weer en wind moeten trotseren om een voetparkeerretributie uit te schrijven. Het gespendeerde bedrag vindt iedereen dan gewoon op zijn gsm-factuur, of wordt afgetrokken van de belwaarde. Aangezien leden van het schepencollege het vaak voor binnen- en buitenlandse camera’s mogen uitleggen als er iets verkeerd is gelopen, worden zij vrijgesteld van deze maatregel.’

‘U begrijpt wellicht dat we tegen zoveel creativiteit geen ‘nee’ konden zeggen, en dus verwelkomen wij Marc met graagte terug in ons midden. Mocht hij nu nog zijn voornaam willen veranderen naar Mark, dan kunnen we misschien zelfs ooit vriendjes worden…’

Groupon-kortingen voor Buda Kunstencentrum

De discussie rond het reilen en zeilen van Buda Kunstencentrum doet behoorlijk wat stof opwaaien. Sinds burgemeester Vincent Van Quickenborne op de laatste gemeenteraad verklaarde dat Buda-eiland er te weinig is voor alle Kortrijkzanen, zoekt de nieuwe coalitie naar oplossingen om volk naar de zogenaamde ‘creatieplaats’ te lokken. Volgens schepen van Cultuur An Vandersteene zouden Groupon-kortingen een stap in de goede richting zijn.

Terwijl Buda-directeur Franky Devos en zijn gevolg al beginnen te schuilen voor het culturele ontij dat hen boven het hoofd hangt, blijft de bevoegde schepen An Vandersteene zoeken naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. “Buda Kunstencentrum is een uniek stukje Kortrijk, een plaats waar wordt gecreëerd en unieke projecten een podium krijgen. Ikzelf ben er nog nooit geweest, maar mensen vertellen me dat het nogal vaak om culturele onanie gaat, vooral voor mensen die verder geen sociaal leven hebben. Maar goed, dat is maar van horen zeggen. Ik ben nog maar nieuw, zie je?”

groupon_logoDe oplossing ligt volgens An Vandersteene voor de hand. “Kijk, het is simpel. Cultuur moet er zijn voor iedereen, vooral Vlaamse cultuur voor echte Vlamingen. Franky Devos heeft gelijk dat het kunstencentrum zijn opdracht niet uit het oog mag verliezen. Daarom pleit ik niet zozeer om het aanbod aan te passen, maar eerder het gewone publiek warm te maken voor de huidige programmatie. Dat kan op een uiterst eenvoudige manier, door Groupon-kortingen aan te bieden. Dat maakt een bezoek aan de reguliere voorstellingen spotgoedkoop, en zo kunnen meer mensen kennismaken met de hoogstaande projecten van het kunstencentrum. Het is eens wat anders dan een hele avond als een zombie voor de buis te hangen en te kijken naar vtm of Wijfteevee. Eventueel kunnen we met de stad een groepsaankoop Groupon-bonnen bekostigen, voor de minst bedeelden. Dat moet er zeker nog vanaf kunnen, al heeft schepen Lemaitre met zijn onbezonnen strooigedrag een serieuze knauw uit de stadskas genomen. En al de putten die dat zout in de wegen hebben veroorzaakt, moeten natuurlijk ook nog worden gedicht.”

An Vandersteene ziet nog meer voordelen: “Ook de Kortrijkse horeca kan op deze manier in het verhaal betrokken worden: een avondje Buda Kunstencentrum combineren met een Guinness in de Halven Irish, een spaghetti carbonara in Het Fonteintje, een streekbier in een vuil glas in De Dingen of een glas exquise wijn in de Hoochie Coochie, en dat allemaal aan een zacht prijsje? Dat moet zeker kunnen. Wie daar echt geen zin in heeft, kan ook naar Frituur Broel, al vind ik dat persoonlijk geen aanrader. Je weet immers nooit wat die gast allemaal in zijn sauzen draait.”

Franky Devos gaat zich zoals gewoonlijk niet te buiten aan grootse uitspraken. “Die gasten van die sufgehypete stadscoalitie mogen niet vergeten dat we niet alleen bestaan bij gratie van de Kortrijkzaan, maar even graag in de Vlaamse en Europese vetpotten graaien. Dat ze daar maar eens over nadenken alvorens onnozele voorstellen te lanceren. En met die An Vandersteene wil ik gerust wel eens een bakje troost gaan drinken en een babbeltje slaan, maar dan hoeft het niet per se over cultuur te gaan.”

Kortrijkse bloggers gebruiken het woord ‘tsjeven’ niet meer

Enkele Kortrijkse bloggers, waaronder Kortrijk Links Bekeken, Kortrijkwatcher, Pär Ongeluck en deze fijne blog, hebben in een gezamenlijk manifest verklaard dat ze in hun posts voortaan het woord ‘tsjeef’ niet meer zullen gebruiken. Ze zoeken samen naar alternatieven om de leden en kandidaten van de voormalige Christelijke Volkspartij van een passende naam te voorzien.

De slinkse Pär Ongeluck, al tien keer door diverse malloten ‘ontmaskerd’, maar nog steeds anoniemer dan de leden van de zelfhulpgroep die schepen Bral sinds enkele maanden frequenteert, valt met de deur in huis. “Tsjeven is in de loop der jaren een geuzennaam geworden. Een eretitel die met trots wordt gedragen, net zoals ‘boeren’ dat is voor de supporters van Zulte of Club Bruhhe, of Ratten voor dat rechts tuig van den Beerschot. Vandaag kwets je er niemand meer mee, integendeel. Ze lopen ermee te koop, en vinden het dik oké dat ze aan tsjeverij doen. Een scheldwoord gebruiken dat al zo is ingeburgerd, daarmee schiet geen enkele Kortrijkse blogger iets op.”

“Volledig akkoord”, zegt de Kortrijkse dino-sos Marc Lemaitre van Kortrijk Links Bekeken, die zich trouwens nog steeds niet heeft verontschuldigd voor het plagiëren van onze blognaam, “het verbaast me zelfs sterk dat ze hun partijnaam nog niet veranderd hebben in ‘de Tsjevenpartij’. Want geef toe: het ligt beter in de mond en de betekenis is meteen duidelijk. Het enige probleem is dat het wat lang is, maar geen ervaren reclameman die daar geen oplossing voor vindt. Kijk maar naar wat Philippe De Coene bij ons doet. ‘Stef, Quick en Flupke’, alleen een communicatiegenie komt daarop.”

Ook Frans Lavaert van Kortrijkwatcher, kan zich in deze gezamenlijke maatregel vinden. “Sowieso gebruik ik het bewuste woord weinig op mijn blog, aangezien je er vooral cijfers vindt. Veel cijfers. Een beetje té veel zelfs, maar het is sterker dan mezelf. Maar goed, er moet toch iemand iets serieuze dingen schrijven over Kortrijk, want de huidige generatie bloggers neemt vooral een loopje met de alledaagse Kortrijkse werkelijkheid. En die is niet zo koosjer: weinig democratie, veel gekonkelfoes in de coulissen, maar geen Kortrijkzaan die er beter van wordt.”

Urbain Legand van Kortrijk Scheef Bekeken: “We wilden ook Walter Maes van azijnblog Het Verdriet van Kortrijk in de brainstorm betrekken, maar via een gepeperde e-mail liet deze zijn afkeer voor het idee blijken.”

“Onbeschofte VVK-epigonen, pseudo-kollega’s, snoeshanen en internetparvenu’s,

Jullie idee om op jullie hypokriete (sic) blogs het woord ‘tsjeef’ niet meer te gebruiken, is ronduit verwerpelijk. Ik weet zelfs niet waar jullie het godverdomse lef halen om me dit te durven vragen. Iedereen weet toch dat ik het onnavolgbare genie ben achter de term ‘Tsjefaan De Clerck’, een naam die ik, samen met ‘Habbekrats’, al sinds het ontstaan van het internet minstens één keer in al mijn artikels laat vallen en die ondertussen door talloze andere media is gecopieerd (sic)? En die zou ik van het ene moment op het andere moment zomaar moeten laten vallen, gewoon omdat jullie dat willen? Ik laat me niet kommanderen (sic) door onbenullen als jullie.

En laat mij nu alstublieft gerust. Ik ben nog altijd mijn zolder aan ’t isoleren met ’t geld van die oelewapper Maddens en van de Kortrijkzanen in ’t algemeen.

Neuk jou.

Walter”

Bij de overblijvende bloggers heerst er nog onenigheid over welke termen er in aanmerking komen om het gewraakte woord te vervangen. Urbain Legand van Kortrijk Scheef Bekeken. “Er liggen een paar voorstellen op tafel die zeker een kans maken. ‘Kontdraaiers’, bijvoorbeeld, of het spitse ‘Toernedoos’, een uitvinding van Marc. ‘Wispels’ behoort ook tot de kanshebbers. Het wordt een moeilijke oefening, en we willen graag elke creatieve Kortrijkzaan uitnodigen om ons leuke, saillante voorstellen te sturen. Om een overrompeling op de diverse blogs te vermijden, zullen alle namen worden verzameld op de blog en Facebookpagina van Kortrijk Scheef Bekeken.”

David De Zwarte wordt campagneleider bij sp.a Kortrijk

De verkiezingskoorts stijgt bij alle Kortrijkse partijen. Daarbij gaat hun aandacht niet alleen uit naar het verspreiden van programmapunten en het opzetten van een voor iedereen klaar en duidelijke campagne. Ook de manier waarop die campagnes aan de man worden gebracht, zorgen voor heel wat interne discussies. Bij de sp.a. waren ze er reeds voor de zonovergoten vakantie van voorzitter Axel Weydts uit: niemand minder dan David De Zwarte zal de campagne en de verdeling van de rollen in goede banen leiden.

Img_1493

In afwezigheid van de lokale partijvoorzitter en van lijsttrekker Philippe De Coene neemt lijstduwer Marc Lemaitre (foto hierboven) het woord. “De keuze voor David De Zwarte (foto hieronder) is zo logisch als wat: hoewel zijn huidskleur verschilt van die van ons, is hij een échte Kortrijkzaan. Bovendien kent iedereen hem,  ziet hij iedereen graag en omgekeerd en hij heeft tot nu toe al heel veel voor Kortrijk betekend. Toegegeven, hij wordt af en toe wel eens afgedaan als een ongevaarlijke gek en een notoire zuipschuit, maar met die omschrijvingen doe je die mens tekort. Weet je dat hij al die bruggen waar Stefaan zo graag grote sier mee maakt, met zijn blote handen heeft opgericht? Om te testen of alles wel snor zat en veilig genoeg was, is hij zelfs van de brug aan de skatebowl naar beneden gedoken. Van zeven meter hoog! Op Buda Beach dachten ze dat hij morsdood was, ze waren zelfs al de 100 aan het bellen. Maar David stond gewoon op, ranselde het stof en het gras uit zijn kleren en zette zijn weg verder, op weg naar zijn volgende stadsvernieuwingsproject. Daarnaast heeft hij zonder externe hulp de kluifrotonde ontwikkeld én aangelegd en heeft hij alle nieuwe en aangepaste wegen van een laag beton voorzien. In een verschroeiende hitte dan nog wel. Iemand met zo’n daadkracht en hands-on-mentaliteit kunnen we aan het hoofd van onze campagne best gebruiken. En het is maar dat er zoveel mensen staan te trappelen om voor ons te flyeren of affiches aan te plakken, of hij zou het allemaal zelf doen.”

Marc_lemaitre

De vraag dringt zich op of David De Zwarte wel binnen het profiel van de socialistische partij past. “Indien hij niet, wie dan wel?”, reageert Lemaitre geprikkeld. “Hij is een échte kameraad. Soms overdrijft hij zelfs. Bij een van de vorige verkiezingen heeft de politie hem uit het stembureau in het Schoolke in de Kortrijksestraat moeten verwijderen omdat hij fel gesticulerend en met luide stem zijn voorkeur voor de sp.a liet blijken. Iets wat natuurlijk bij wet verboden is. De voorzitter van het stembureau wist niet wat hem overkwam. Zo’n politieke gedrevenheid had hij nog nooit gezien, zelfs niet bij onze meest overtuigde partijleden. En op en rond het Volksplein paradeert hij graag rond met een, weliswaar aftandse, sp.a-kalender in een poging om studenten en andere voorbijgangers te overtuigen. Dat hij daarbij af en toe eens zijn piet laat zien aan mensen die daar niet echt hebben om gevraagd, doet niets af van zijn inhoudelijke boodschap: gelijkheid voor iedereen en peace voor alle brothers and sisters all over the world. Om maar te zeggen dat hij een echte aanwinst is, de juiste man op de juiste plaats. Al is het soms wel opletten. Zo stond hij tijdens de 11 juli-viering van vorig jaar te zwaaien met een leeuwenvlag, netjes in het zicht van Bart De Wever, Vlaams minister-president George Clooney en de verzamelde pers. Zo’n dingen mogen niet meer gebeuren.”

Waarom is hij dan geen kandidaat, maar louter campagneleider? “Wel, het zit zo… Gezien zijn gigantische populariteit zou hij altijd verkozen worden, zelfs vanop een zogenaamd onverkiesbare plaats. Ik was persoonlijk pro, maar enkele van mijn medekandidaten zagen die vreemde inmenging niet zitten. Voor mij was het geen probleem, hoor. Als Vlaams Belang en N-VA zwarten op hun lijst mogen zetten, waarom wij dan niet? Maar goed, David wordt dus campagneleider. Hij zal mensen aanspreken op straat, de huisbezoeken coördineren en het aanplakteam inspireren met zijn niet aflatend enthousiasme. En wie weet staat hij bij de volgende verkiezingen wél op onze lijst.”