Categorie archief: Kortrijk

Politie extra waakzaam tijdens Soirée Rouge

Zaterdagavond vindt in het socialistische toevluchtsoord het Textielhuis de Soirée Rouge plaats, een erotisch getinte nieuwjaarsparty waar iedereen – maar vooral socialisten – van harte welkom is. In tegenstelling tot eerdere edities is de Kortrijkse politie niet gerust in de goede afloop van de festiviteiten. Vooral toekomstig schepen Axel Weydts zou een bedreiging voor de openbare orde vormen.

1538668_571589716258237_659242440_nDe Kortrijkse socialisten, die met Philippe De Coene voor het tweede jaar op rij de Kortrijkse burgemeester leveren, hebben wel zin in een wild feestje. Er wordt dan ook duchtig in de lokale partijkas gegraaid om voor een onvergetelijk evenement te zorgen. Naast een optreden van stadsplatenruiter Lotto staat er nog heel wat andere randanimatie op het programma. Zo pakt Kenneth Vermeulen uit met een eerste groepsaankoop Omer. en leest schepen van Mobiliteit Marc Lemaitre het parkeerreglement van de stad voor op muziek van Vangelis. Gemeenteraadslid Sliman You-Ala houdt het bij een kwartiertje slangen bezweren, terwijl schepen van Jeugd Bert Herrewyn – wellicht zeer tot genoegen van iedereen die vaak met hem in aanraking komt  – live zijn haren laat knippen. Het is evenwel de burgemeester zelf die voor het moment suprême zorgt. Philippe De Coene zal zijn behendigheid demonstreren aan de hand van een zenuwslepende messenwerp-act. Phyllis Roosen – niet toevallig tewerkgesteld bij het ABVV – dient als levend doelwit.

De Soirée Rouge belooft dus heel wat animo, al vreest de politie voor moeilijkheden. Een diender van PZ Vlas die liever anoniem wilde blijven, getuigt: ‘We kregen van de Quick de opdracht om zaterdag extra waakzaam te zijn. Er werd zelfs een speciale task force opgericht om een oogje in het zeil te houden en in het bijzonder Axel Weydts. We moesten zelfs een videocompilatie van die kerel bekijken, gevuld met zijn tussenkomsten in de gemeenteraad. Wat een gevaarlijke, agressieve zot, zeg! Haal ergens in pakweg Mantsjoerije of Dagestan hetzelfde uit tijdens een gemeenteraad en je bent je burgerrechten kwijt, als je al het geluk hebt dat ze je niet meteen tegen de muur zetten. Vreselijk.’

Het was een onbekende Kortrijkzaan die de politie wees op het sluimerende gevaar. ‘Een vrij onopvallende gast’, zegt de agent. ‘Leek een beetje op Don Johnson, met vettig, achteruit gekamd haar, maar dan wel op krukken.’

Advertenties

Romain Tattoo nieuwe verantwoordelijke nachtopvang

De Kortrijkse nachtopvang aan de Sint-Amandslaan krijgt een nieuwe verantwoordelijke. OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a) wil de zorg over het groeiend aantal daklozen in onze stad voortaan toevertrouwen aan iemand met meer praktijkervaring. Zijn keuze viel op Romain Tattoo, in tv-middens beter gekend als Maaik.

1455913_10151790293347078_1232719556_nPhilippe De Coene geeft tekst en uitleg bij deze toch wel vreemde beslissing. ‘Laat één ding duidelijk zijn. Nathalie Deschacht deed dat de voorbije jaren voorbeeldig. Maar het daklozenbeleid in Kortrijk heeft een echt uithangbord nodig. Iemand die niet alleen sociaalvoelend is en zich in perfect Nederlands kan uitdrukken, maar ook kan bogen op een bekende kop én ervaringsdeskundigheid. Sinds me ter ore kwam dat Romain op Bali vaak met zijn bloot gat onder de al even blote hemel slaapt met nog blotere lokale schoonheden, staat hij helemaal bovenaan mijn wenslijstje. Ik wil zelfs nog verder gaan: al wat ik wil voor Kerstmis, is Romain in de nachtopvang, zeker na zijn spontane sollicitatie, die toch wat onverwacht in mijn mailbox belandde.’

Hoezo, heeft Romain Tattoo dan zelf zijn kandidatuur ingediend?
‘Ja, en dat heeft de doorslag gegeven’, zegt De Coene, want nogal wat van mijn partijgenoten waren niet met mijn idee opgezet. Toen ik hen Romains e-mail voorlas, kon ik hen wel over de streep trekken en ervan overtuigen dat die mens werkelijk alleen maar goede bedoelingen heeft. Hij begint vanaf 2 januari!’

En wat staat daarin?
‘Wacht, ik lees hem even voor, dan zie je zijn dt-fouten en andere flagrante overtredingen van de Nederlandse taalregels niet.’

Waarde schepen De Coene, geachte kameraad

Ik voel mij diep schuldig. Als gereputeerde huisjesmelker heb ik me de voorbije jaren vaak gedragen als een arrogante strontzak. Ik heb mijn huurders de duimschroeven aangedraaid, de namen van mensen die het moeilijk hebben op Facebook gepleurd voor iedereen die het wilde zien, maar ondertussen wel de centen van het OCMW op zak gestoken.

Ik voel hierover enkel diepe schaamte en wil een tegenprestatie leveren. Eerst ging ik U en mijn andere kameraden van de Kortrijkse sp.a een gratis verblijf met vrijblijvende partouze aanbieden op het exotische Kuta, maar gezien het verhoogde risico op geslachtsziekten op Bali heb ik een alternatieve oplossing gevonden. Ik bied me bij deze graag als verantwoordelijke van de Kortrijkse nachtopvang. Met mijn van tv en het Kortrijks Handelsblad bekende kop kan ik deuren openen die anders gesloten blijven, en kan ik ook op andere manieren bijdragen. Met kickboxinitiaties voor die arme daklozen, bijvoorbeeld. Zo kunnen ze meteen elkaar de kop inslaan, wat volgens mij een goede Endlösung voor dit probleem is. Het is eens wat anders dan Monopoly spelen, want dat spel steekt die mensen hun ogen uit, en het geld is niet eens echt. Die mensen verdienen echt een kans. Vooral met hun kinderen, die vaak in armoede zijn geboren, zit ik écht in.

In alle vertrouwelijkheid en tussen ons gezegd en gezwegen wil ik u eveneens laten weten dat ik mijn leven ga beteren, geen tatoeages meer zal zetten en volgend jaar op U zal stemmen.

Hoogachtend en met kameraadschappelijke groet,

Romain ‘Maaik’ Tattoo

Burgemeester herstelt goed van hartoperatie

De entourage van de Kortrijkse burgemeester heeft het goed geheim kunnen houden, maar nu mag iedereen het weten. Vincent Van Quickenborne onderging afgelopen maandag luttele uren voor aanvang van de gemeenteraadszitting een hartoperatie. Zijn beide hartkamers en hartkleppen bleken afgestorven en daarom werd beslist de volledige spier operatief te verwijderen.

hartDe arts die de operatie heeft uitgevoerd, maar die verder anoniem wenst te blijven, noemt de operatie geslaagd: ‘De heer Van Quickenborne heeft de ingreep goed doorstaan. Voor ons is dit een routineoperatie. Bijna dagelijks krijgen wij mensen over de vloer die last hebben van hun hartspier en vragen om alles te verwijderen. Zo is ook Van Quickenborne bij ons terechtgekomen: hij werd doorverwezen door een van de talrijke liberalen die wij al hebben behandeld’.

Door het leven gaan zonder hart heeft blijkbaar geen nefaste gevolgen voor het humeur van de patiënt. Vlak voor de gemeenteraadszitting gaf de burgemeester zijn eerste interview en hij bleek in een opperbeste stemming: ‘Ik had dit al veel eerder moeten doen. Die hele hartspier begon me de afgelopen maanden parten te spelen, maar nu ben ik er voorgoed van verlost. Fantastisch.’

Van Quickenborne liet meteen vriend en vijand weten dat de operatie was geslaagd door tijdens de gemeenteraadszitting geen geld vrij te maken voor het steunfonds voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan op de Filipijnen: ‘Ik wilde snel de daad bij het woord voegen. De Kortrijkzanen hoeven niet te vrezen dat hun leiders opeens een stelletjes sentimentele softies zijn geworden. Door mijn verblijf in het ziekenhuis had ik niet iedereen tijdig kunnen bereiken om hun mening te updaten, dus moest ik Mohamed (Ahouna, nvdr) en Steve (Vanneste, nvdr) nog briefen tijdens de stemming, maar ik denk dat de boodschap duidelijk is: de burgemeester heeft geen last meer van een hart.

Enkele partijgenoten halen opgelucht adem: ‘Vincent begon zijn goedkeuring te geven voor heel wat ideetjes die de wenkbrauwen van onze leden deden fronsen, zoals gratis medische hulp voor daklozen, investeringen in fietsinfrastructuur, speeltuinen op de Grote Marktnenzovoort. Veel gekker moest het allemaal niet worden met die sossen. Toen we met de CD&V regeerden, hadden we misschien niets te zeggen, maar we maakten wel deel uit van een duidelijk project, namelijk zorgen dat het geld vloeit naar mensen die voldoende grote zakken hebben. We zijn blij dat Vincent weer zichzelf is.’

En dat bewees de burgervader door na afloop van de gemeenteraadszitting te citeren uit een van zijn beroemde gedichten: ‘Het is goed in d’eigen beurs te kijken, al voor het slapengaan, of ik van dageraad tot avond, geen enkele sukkelaar heb overgeslaan (sic).’

Smetvrees van schepen Scherpereel onder controle

Schepen van Economie en Frituren, Rudolf Scherpereel, lijdt al een poosje aan een ogenschijnlijk mysterieuze ziekte. Wie de afgelopen weken in zijn kielzog liep, moest uitkijken voor plassen etter en ander wondvocht dat uit alle lichaamsopeningen van het N-VA-kopstuk spoot.

slijmDe geneeskunde stond voor een raadsel, tot een van zijn artsen een diepgaande analyse maakte van de handel en wandel van de schepen en algauw de vinger op de wonde kon leggen. Rudolf Scherpereel lijdt aan een agressieve vorm van smetvrees zodra hij in de nabijheid komt van syndicalisten. Geen wonder dus dat de symptomen de jongste tijd zulke erge vormen aannamen. Met het oog op de koopzondagen die het Kortrijkse standsbestuur wil organiseren, wordt de schepen namelijk voortdurend aangeklampt door medewerkers van Kruidvaten en andere Body Shops, al dan niet gehuld in rode, groene of blauwe PMD-zakken. Zijn afwezigheid op het overleg Het Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt had bijgevolg niets te maken met broekschijterij, maar was volledig toe te schrijven aan zijn medische toestand.

Gelukkig is de schepen niet gedoemd tot een bestaan als etterende buil. Uit studies blijkt dat het verorberen van grote hoeveelheden suiker de uitwassen van de ziekte tot een minimum kan beperken. Schepen Scherpereel is er de man niet naar om het advies van mensen met kennis ter zake naast zich neer te leggen, dus begaf hij zich op zondag 10 november gedwee naar de intrede van Sinterklaas in Kortrijk, waar hij alle speculaas, picknicken en chocolaventen die zijn blik kruisten, confisqueerde. Tot groot ongenoegen van de aanwezige ouders en grootouders overigens, die de grootste moeite hadden om hun krijsende kroost uit te leggen waarom al dat lekkers uit hun handen werd gegrist door een man die op het eerste gezicht geen tekort heeft aan lekkernijen.

Toch weerklinkt in het Kortrijkse stadhuis een zucht van opluchting nu de opruimingsdiensten van de Stad zich weer op hun kerntaken kunnen toeleggen. De partijgenoten van Rudolf reageren eveneens positief en zijn blij dat hun kopman weer onder de mensen kan komen zonder de indruk te wekken dat een spuitfontein van slijmen en etter op hol is geslagen. De situatie is onder controle.

Bejaard koppel houdt Roma-meisje vast

Een meisje van Roma-afkomst leeft al jaren bij een koppel zeventigers dat haar als hun dochtertje claimt, in de Kortrijkse wijk Overleie. Het koppel beweert het meisje gekregen te hebben van de natuurlijke moeder. Mogelijk gaat het hier om ontvoering of mensenhandel. Het gerecht is schaars met commentaar, maar de zaak wordt zeer ernstig genomen.

maesDe ontdekking gebeurde eerder toevallig, bij een controle naar aanleiding van aanstootgevende uitspraken en scheldtirades van W.M. De man zou een ziekelijke drang hebben om leugens en beledigingen te verspreiden, eerst via een afgevoerde blog, later via de sociale media. Niet zelden hielden die verband met de Roma-problematiek.

Meerdere klachten leidden tot een huisbezoek door de ordediensten, met de bedoeling de computer te screenen op teksten en foto’s die in strijd zijn met de wet. De mond van de inspecteurs viel echter open van verbazing toen ze bij hun bezoek in de woning een meisje van een zestal jaar aantroffen, bruin van teint, met gitzwarte ogen en grote oorbellen. Het kind, dat bang was en huilde, wekte meteen hun argwaan.

De bejaarde eigenaar van het huis claimt de pleegvader te zijn en zegt dat hij het kind gekregen heeft van de moeder, die niet in staat was ervoor te zorgen. W.M.: ‘Ik heb haar van de armoede gered en een warm nest geboden. Enkele jaren geleden heb ik daartoe de zolder van onze woning laten isoleren voor onze pleegdochter.’ Dat laatste klopt. De man heeft toen met zijn isolatieverhaal de media opgezocht en kwam er zelfs mee in het televisiejournaal. Maar niets wees erop dat het in het bedoeling lag om er een vreemd kind te laten wonen.

Navraag bij buren doet ineens de tongen loskomen. Het kind zou al jaren opgemerkt zijn in de buurt van het huis, niet naar school gaan, maar rondlopen in de tuin van W. en R., onverzorgd en wilde geluiden uitstotend alsof het een dier was. Nog anderen wisten te vertellen dat het meisje uit bedelen werd gestuurd, dat het moest dansen voor geld of meegestuurd werd met rondtrekkende dievenbendes.

Onduidelijk is nog de verhouding van de ‘pleegvader’ met het meisje. De man toonde eerder al een uitzonderlijke belangstelling voor Roma. Hij en zijn vrouw worden in de buurt gemeenzaam ‘opa en oma Roma’ genoemd.

Die vreemde interesse voor een welbepaalde etnische minderheid had eerder ook al de aandacht van schepen De Coene gewekt, die er impliciet naar verwees in een live uitgezonden gemeenteraad. Daarom wordt naar verluidt ook nagegaan wat de schepen al die tijd afwist van de zaak en voor zichzelf hield. Bij Jozef De Witte van het CGKR is de man evenmin een onbekende. Tussen de twee zou een uitvoerige communicatie gevoerd zijn.

Volgens de advocaat van het koppel zou er geen sprake zijn van kidnapping of mensenhandel en gaat het om een daad van naastenliefde. ‘Mijn cliënt ziet het meisje graag.’ Het koppel ontving kindergeld voor het kind.

Wordt beslist vervolgd.

Kortrijkse persjongens pikken komst van journalist niet

Er is iets op til in het regionale perslandschap. De actoren zijn nerveus en ventileren hun ongenoegen via sociale kwebbelkanalen als Facebook en Twitter. Sommige oudgediende perslui weigeren uit protest zelfs nog artikels te schrijven die steek houden. Veel zou te maken hebben met een moordende concurrentie onder de kranten en de komst van een echte journalist bij Het Nieuwsblad. We lieten Peter Lanssens (Het Laatste Nieuws) en Kris Vanhee (Het Nieuwsblad) eventjes uitrazen in onze dictafoon.

peterlanssensPeter Lanssens is zichtbaar aangeslagen als we bij hem aanschuiven in de Nata. Zijn ogen zijn bloedrood. ‘Niet van het huilen’, zegt hij, ‘want als echte vent doe ik dat niet. Wel van woede. Die hamburgerboer van Clerckies heeft me in de zak gezet. Belooft me eerst nieuws, neemt vervolgens niet op als ik bel en geeft een primeur weg aan die schobbejakken van KW. Ik ben bijna even razend als die avond dat Q me optrommelde voor een persconferentie op zondag.’

Na een tweetal pilsjes kalmeert Lanssens. ‘Sorry’, verontschuldigt hij zich. ‘Het zijn moeilijke tijden in de regioverslaggeving. De concurrentie onder collega’s is moordend en vriendschap is geen optie meer. Voortaan trek ik met getrokken mes naar de persconferenties, en heb ik ook een blaffer bij. Het is ieder voor zich en alle trucjes van de foor zijn goed. En dat die van Het Nieuwsblad zowaar een echte journalist hebben binnengehaald om de regio te coveren, dat vind ik helemaal niet kunnen.’

Lanssens beeft van woede. ‘Wat komt die Dirk Vandenberghe hier eigenlijk doen? Hij is niet eens van Kortrijk. Zette jarenlang de bloemetjes buiten in Parijs als Frankrijk-correspondent voor NRC Handelsblad, toch niet echt een krant met een zeker niveau. En dan naar het roddelblad  Knack, als reportagemaker. Wat heeft die mens hier te zoeken, behalve boel met de anciens? Ik heb zelfs al gehoord dat hij zélf op zoek gaat naar nieuws, iets wat compleet not done is in Kortrijk. En dat terwijl de dienst Communicatie van de stad zo zijn best doet om ons panklare persberichten te serveren. Erger nog, hij durft kritische vragen te stellen. Die Vandenberghe vraagt schepen Koen naar de diepere redenen achter zijn Instagram-verslaving en de burgemeester naar de cupmaat van Anouk. Zo doorvragen, ik noem dat respectloos.’

Ook Kris Vanhee, de bijklussende Nestor van het Kortrijkse journaille, kan niet om de aangescherpte concurrentiestrijd lachen. ‘Ik ben helemaal niet blij met de recente ontwikkelingen. Daarom heb ik beslist om vanaf nu alleen nog artikels te schrijven waar niemand nog een hol van begrijpt, maar wel in het vloeiende proza waar ik zo bekend om ben. Mijn eerste rebelliestuk was er alvast eentje dat kon tellen. Niemand begreep er een snars van, zelfs ik niet. Dat zal ze leren.’

Marc Lemaitre vraagt asiel aan in Zweden

Marc Lemaitre, schepen van Mobiliteit in Kortrijk en momenteel op werkbezoek in Stockholm, besliste vanmorgen om niet meer terug te keren naar de Leiestad. Volgens onze correspondent ter plaatse zou de goedgemutste schepen zelfs asiel hebben aangevraagd in Zweden en er zich permanent willen vestigen.

marclemaitreMarc Lemaitre, die eerder al gevraagd werd om ontslag te nemen als schepen omdat zijn naam te Frans klonk, maar daarna toch zijn functie weer opnam, ziet een terugkeer naar Kortrijk niet zitten. Naar verluidt is hij ontmoedigd door de reacties van zijn Zweedse collega’s op een – overduidelijk getrukeerd – filmpje waarop het (bijna) voltallige schepencollege in het Kortrijkse gemeentehuis rondjes maalt op een hometrainer. Lemaitre, die door dit voorval in Zweden het mikpunt van spot is geworden, is er wel gecharmeerd door de gebouwen, de prima oplossingen op het gebied van mobiliteit en de blonde deernen, en zou om die redenen reeds een aanvraag tot politiek asiel hebben ingediend. Vermoedelijk wordt schepen Lemaitre meteen opgevolgd door zijn partijgenoot Axel Weydts.