Gemeenteraad baart een muis

Nicolas Bouteca schrijft niet-satirische artikels voor Kortrijk Scheef Bekeken.

De stadscoalitie bleef zonder problemen overeind tijdens de voorbije gemeenteraadszitting van 10 juni. Noch de frituurkwestie, noch het GAS-dossier bracht de meerderheid in verlegenheid. Enkel bij het KVK-dossier blijven vragen bestaan.

Meerderheid scoort

De frituurkwestie leverde minder animo op dan verwacht. Dat had vooral te maken met het feit dat Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) alleen stond met zijn vragen over de taalpolitiek van de stadscoalitie. Zo vond Groen het niet de moeite waard om ook maar een woord te besteden aan deze ‘N-VA-idiotie’ (dixit Matti Vandemaele).

Dan was de GAS-discussie een stuk interessanter. Daar waren op voorhand, vooral vanuit Groen, heel wat vragen bij. Zou de stadscoalitie de leeftijd voor GAS-boetes verlagen tot 14-jarigen en zou het systeem gebruikt worden voor onzinnigheden zoals het bestraffen van kattenkwaad zoals belletje-trek? De vragen waren wellicht heel terecht, maar ze lieten Van Quickenborne wel toe om te scoren.

De burgemeester toonde dat hij het dossier heel goed in de vingers heeft en etaleerde zijn politiek inzicht door de hele kwestie slim te ontmijnen. Aangezien er in het verleden nauwelijks GAS-boetes nodig waren voor minderjarigen, zou de leeftijd voorlopig niet verlaagd worden. D.w.z. geen GAS voor -16-jarigen. Door bovendien een conferentie in het vooruitzicht te stellen om GAS-onbenulligheden te vermijden, werd elke kritiek gesmoord. Het lijkt er dus op dat Kortrijk een verstandig GAS-beleid krijgt waar iedereen, zelfs Groen, zich in kan vinden. Dat is een opsteker voor de stad. Maar ook het middenveld verdient in dit dossier een pluim. Het heeft met zijn verzet zijn politieke meerwaarde getoond en zonder twijfel lokale bestuurders gedwongen om na te denken over een verstandig GAS-systeem.

kvkVragen bij KVK

Het KVK-dossier is een van de interessantste politieke dossiers van het moment. Waarover gaat de huidige discussie? KV Kortrijk krijgt jaarlijks heel wat geld van de stad. Over zes jaar bekeken gaat het gemiddeld om een 400.000 euro per jaar (ter vergelijking, het departement jeugd krijgt 645.000 euro). Dit bedrag is samengesteld uit werkingskosten (215.000 euro), sponsoring (35.000 euro) en een investeringstoelage (150.000 euro). Over dat laatste element wordt nu volop gediscussieerd. De stadscoalitie heeft beslist om KV Kortrijk de komende zes jaar een investeringstoelage van 900.000 euro te verlenen. Dat geld wordt niet in schijven uitbetaald, maar op vraag van de club in één keer uitgekeerd. Het geld is onder andere nodig om een aantal investeringen te doen die nodig zijn voor de commerciële uitbouw van de Veekaa. Wat kort door de bocht gesteld: belastinggeld voor business-seats.

De eenmalige uitbetaling van de investeringstoelage is een slimme zet van de Kerels, want zo zijn ze zeker van hun 900.000 euro de komende zes jaar. In de oorspronkelijke overeenkomst met de stad stond immers dat de investeringstoelage in het kalenderjaar volgend op een eventuele degradatie kon gehalveerd worden. Vermits op een vijftal clubs na zowat elke eerste-klasseclub kan degraderen, kan je niet anders dan onder de indruk zijn van de goede financiële strategie van de KVK-boekhouder.

De discussie draait eigenlijk niet rond deze virtuele verhoging van de investeringstoelage, maar vooral rond de transparantie van de KVK-boekhouding, de verankering van de club in de stad en de vraag of stedelijke subsidies gebruikt kunnen worden om de commerciële uitbouw van een voetbalclub te ondersteunen.

Zeker dat laatste aspect is een serieus debat waard, want het gaat naar de kern van de financiële crisis waar gemeenten momenteel mee geconfronteerd worden. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre een stad belastinggeld moet gebruiken om de commerciële activiteiten van een voetbalclub te ondersteunen. Behoort dit tot de kerntaken van een gemeente? Zeker nu er sterk bespaard wordt, is die vraag legitiem.

Daar zijn misschien wel goede redenen toe. Een ploeg in eerste klasse is goeie marketing voor een stad. En volgens de stadscoalitie vervult de club ook een belangrijke sociale functie. Dat kan, maar CD&V stelde terecht dat geld voor dure business-seats voor een stuk onverenigbaar is met die sociale functie.

Waar niemand, met uitzondering van Arne Vandendriessche (Open VLD) eventjes, over spreekt, is dat er zich met de uitgestoken hand van de baas van SV Zulte-Waregem recent een opportuniteit aandiende om in de toekomst zotte kosten te vermijden. Een fusie tussen Boeren en Kerels zou er misschien wel kunnen voor zorgen dat we een Zuid-West-Vlaamse topclub krijgen die volledig op eigen middelen draait. De stad (meerderheid én oppositie) lijkt deze piste, zelfs voor de toekomst, evenwel niet in overweging te willen nemen. Officieel wordt er zelfs niet over nagedacht. De Kortrijkzaan zal dus blijven betalen voor zijn voetbalclub. Al laat de vaag geformuleerde verankeringsclausule die de stadscoalitie KVK wil laten ondertekenen wel nog wat ruimte. Daarin wordt immers gesproken over een verankering in eigen streek (niet stad) in ruil voor de geïnvesteerde 900.000 euro.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s