Gemeenteraad met nationale allures

Nicolas Bouteca schrijft niet-satirische artikels voor Kortrijk Scheef Bekeken.

De gemeenteraad van maandag 10 juni belooft een heel interessante te worden, vooral omwille van de aanvullende agenda, die in het teken staat van een aantal gebeurtenissen die ook de nationale media hevig beroerden: de GAS, het al dan niet van kracht zijnde aanmoedigingsbeleid om ondernemingen van een Nederlandstalige naam te voorzien en KV Kortrijk.

caronInterpellanten van dienst zijn usual suspects Bart Caron (Groen) en Maarten Seynaeve (Vlaams Belang), wellicht de best geïnformeerde gemeenteraadsleden van de stad. De eerste heeft een goed draaiende partij achter zich, de laatste moet het op zijn eentje zien te rooien. Voor CD&V mag Patrick Jolie de wei in met een vraag omtrent zijn geliefkoosde Veekaa.

KV Kortrijk

KVK was onlangs in het nationale nieuws toen Patrick De Cuyper, de voluntaristische ondernemer die aan het hoofd staat van SV Zulte Waregem, zich liet ontvallen dat een fusie tussen de Kerels en de Boeren op termijn de enige manier is om Zuid-West-Vlaanderen van topvoetbal te voorzien. Binnen de stadscoalitie had vooral Arne Vandendriessche (Open Vld) hier wel oren naar. Maar ook Philippe De Coene (sp.a) hield een slag om de arm. Een fusie geniet niet zijn voorkeur, maar is op termijn misschien wel de enige realistische optie.

Dat Vandendriessche het thema niet op de agenda plaatste, doet vermoeden dat hij er geen halszaak van wil maken. Het aantal voorstanders van een fusie is daardoor wellicht opnieuw tot nul herleid. Ook Caron en Jolie, die het thema wel op de agenda zetten, dringen niet aan op fusiegesprekken. Caron heeft vragen over de budgettaire transparantie van de club en Jolie wil boter bij de vis: als de stad KVK subsidieert, dan moet de club garanderen dat hij in Kortrijk blijft. Vreemd genoeg lijkt men, in tegenstelling tot de vorige gemeenteraad, niet langer stil te staan bij de vraag of het tot de kerntaken van de stad behoort om de commerciële uitbouw van een voetbalclub mee te financieren. Dat is opvallend omdat er zich met het fusieverzoek van De Cuyper een mogelijkheid aandient om dit in de toekomst met privaat kapitaal te laten financieren. Dat zou de belastingbetaler aardig wat geld kunnen besparen. Zeker van liberalen zou men verwachten dat ze oren hebben naar een dergelijk privatiseringsverhaal. Vooral omdat de partij in andere dossiers, zoals de kinderopvang, wel geneigd is om privéinitiatieven te stimuleren. Maar sommige burgemeesters, trouwens niet alleen de onze, lijken blijkbaar meer geneigd om voetbal te subsidiëren dan kinderopvang. Hoe leg je dat uit aan de hardwerkende tweeverdiener die opvang zoekt voor zijn kinderen?

GAS

Ook aan het GAS-verhaal wordt maandag een Kortrijks luik gebreid. De voortreffelijke Kortrijkwatcher maakte in dat opzicht een interessante kosten-batenanalyse. Daaruit blijkt dat het systeem bezwaarlijk als een manier kan worden gezien om de stadskas te spijzen. De GAS kosten de stad immers meer dan ze opbrengen. Dat pleit in het voordeel van burgemeester Van Quickenborne, die GAS naar Mechels voorbeeld wil inzetten om zijn stad leefbaar te houden en niet om jongeren te pesten.

Die boetes voor jongeren zullen nochtans door Groen in de verf worden gezet. Of Caron daarmee kan scoren, valt te betwijfelen, want dan moet hij nog een goed antwoord verzinnen op de bewering van burgemeester Van Quickenborne dat GAS slechts zeer zelden gebruikt worden om overlast door minderjarigen aan te pakken. Bovendien zal ook de beschuldiging aan het adres van sp.a, dat ‘zij deelnemen aan een repressief beleid ten aanzien van jongeren’, op het ondertussen legendarische Mechelse argument stoten. In de stad van Bart Somers zitten de groenen immers zelf mee aan de GAS-knop. Voorlopig kan sp.a zijn concurrent op links hiermee wellicht nog afhouden, al kan de partij van De Coene natuurlijk niet eindeloos uit datzelfde vaatje blijven tappen.

Kortrijk Vlaams

Het spel zal dus opnieuw op de wagen zitten tussen de voormalige progressieve fractiegenoten sp.a en Groen. Maar ook aan de andere kant van het ideologische spectrum lijkt er zich maandag een interessante strijd te voltrekken. Vlaams Belang en N-VA zullen een kleine boksmatch houden voor de titel ‘meest Vlaamsgezinde partij van ’t stad’. De sluwe Maarten Seynaeve zal pogen om N-VA kleur te laten bekennen in de fameuze frituurkwestie. Hij zal de stadscoalitie vragen of het aanmoedigen van handelaars om Nederlandstalige benamingen te gebruiken in de toekomst nog zal gebeuren. Op die manier hoopt hij N-VA-schepen Scherpreel in een catch 22 te dwingen: ’ja’ antwoorden is immers zondigen tegen het Plan Nieuw Kortrijk en de afspraken met coalitiepartners Open Vld en sp.a, terwijl een ‘nee’ dan weer slecht ligt bij zijn achterban. De N-VA lijkt hoe dan ook op de buik te moeten. De vraag is evenwel of dat erg is. Het flamingantisch hart van Scherpereel zal wellicht wel bloeden, maar het aantal kiezers dat Vlaams Belang met deze zaak kan winnen, is wellicht zeer beperkt.

Het zal dus interessant worden maandag. En alles kan vanuit de luie zetel gevolgd worden via de livestream. Zet die computer aan, zou ik zeggen, want de Kortrijkse politiek is minstens even interessant als de Belgische.

Advertenties

2 gedachten over “Gemeenteraad met nationale allures

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s