Gespleten N-VA bezorgt ‘Quickie’ kopzorgen

Het is te stil rond de Kortrijkse politiek. De stad beleeft momenteel een aardige politieke crisis, maar weinig inwoners van de stad zijn hiervan op de hoogte. De huidige meerderheid doet het tot op heden niet slecht, maar staat al een tijdje op wankele benen. Dat heeft alles te maken met het constante geruzie bij de N-VA.

Door Nicolas Bouteca

quickie.jpg

N-VA-blauw vs N-VA-geel

De Vlaams-nationalisten van de N-VA besturen de stad mee, maar zijn intern hopeloos verdeeld. Kort door de bocht gesteld, komt het erop neer dat er onenigheid bestaat tussen N-VA-blauw en N-VA-geel. De eerste groep zou je kunnen omschrijven als een soort Unizo-N-VA dat een belangrijke sociaaleconomische agenda heeft, de andere strekking sluit meer aan bij de oude Volksunie-stal met vooral cultureel-nationalistische wensen. Mix die inhoudelijke tegenstelling met botsende persoonlijkheden en gebroken ambities en je krijgt een explosief goedje.

Die kwalijke cocktail ontplofte een eerste keer toen gemeenteraadslid Steve Vanneste uit de partij werd gezet. Met Vanneste was het moeilijk samenwerken en hij bracht de meerderheid en de partij in verlegenheid met uithalen naar bijvoorbeeld Nelson Mandela. Als gevolg van die defenestratie slonk de meerderheid van de stadscoalitie in de gemeenteraad van 22 naar 21 zetels. Aangezien de gemeenteraad in Kortrijk in totaal 41 zetels telt, had de coalitie nog net genoeg zetels om te kunnen besturen.

waelkens

Explosie twee komt er eind december 2015, wanneer N-VA-schepen Cathérine Waelkens aankondigt dat ze ontslag zal nemen. Ze dreigde er al enkele keren mee, maar nu voegde ze ook de daad bij het woord. Ze kan zich niet meer vinden in de financiële keuzes die de stad maakt en zegt zowel de stadscoalitie als de partij vaarwel, en gaat zeer wellicht als onafhankelijke zetelen. Daarmee komt de teller van de stadscoalitie op 20 zetels te staan. Een zetel te weinig voor een meerderheid.

Alhoewel, de gemeenteraad telt ook twee verdwaalde ex-Vlaams Belangers. Zij zetelen als onafhankelijken (en behoren formeel dus niet tot de N-VA-fractie), maar zijn ondertussen lid van de N-VA en verklaarden bij hun overstap dat ze het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ en dus de stadscoalitie zouden ondersteunen. Met andere woorden: de stadscoalitie kan na het ontslag van Waelkens toch nog altijd beslissingen nemen aangezien ze via de ex-VB’ers over 22 van de 41 stemmen beschikt. Maar samenwerken met politici die tot voor kort het uithangbord waren van het Vlaams Belang ligt moeilijk voor de linkse SP.a. Bovendien is het geen garantie op rust en stabiliteit.

Pikdorser

Dat laatste is het gevolg van explosie drie binnen de N-VA. Deze week gaf zowel de voorzitter van de partij, Geo Verstichel, als de secretaris zijn ontslag omdat ze het beu waren om ‘als grasmaaiertje achter de liberaal-socialistische pikdorser aan te lopen’. Anders gezegd: ‘Van Quickenborne en De Coene rammelen te veel met de voeten van de de N-VA.’ Het ontslag van schepen Waelkens was de druppel die bij hen de emmer deed overlopen. Maar wellicht voelde Verstichel ook zijn macht in de partij slinken. Partijvoorzitters zijn op lokaal niveau sowieso niet de nummer één binnen de partij, maar ze hebben wel iets in de pap te brokken. Met het overplanten van Axel Ronse (Vlaams Parlementslid voor de N-VA, oorspronkelijk uit Brugge) naar Kortrijk is dit niet meer het geval. Ronse is de coming man binnen N-VA-Kortrijk en moet de partij een grotere geloofwaardigheid geven. Het was trouwens op zijn initiatief dat Steve Vanneste uit de N-VA werd gezet.

seynaeve.jpg

Hoe dan ook, Geo Verstichel liet op de persconferentie naar aanleiding van zijn ontslag verstaan dat hij een nieuwe politieke beweging wil oprichten in Kortrijk. Wie hij daarbij wil betrekken, is nog niet duidelijk, maar er zijn geruchten dat ook hij naar de twee ex-VB’ers Maarten Seynaeve en Isa Verschaete zou lonken. Als die zouden toehappen, strandt de stadscoalitie op 20 zetels en wordt Kortrijk onbestuurbaar. De toekomst van de stadscoalitie ligt dus in hun handen.

Er zijn momenteel verschillende mogelijke scenario’s denkbaar voor het bestuur van de stad.

Scenario 1: de kaduke coalitie

Het meest voor de hand liggende is het scenario waarbij de twee ex-VB’ers geen oren hebben naar de nieuwe beweging van Verstichel en de stadscoalitie blijven steunen. De stadscoalitie lijkt dat evenwel geen fraai vooruitzicht te vinden. Volgens de ex-voorzitter van de N-VA werd hij immers onder druk gezet om de ontslagnemende schepen Waelkens te overtuigen om meteen ook ontslag te nemen uit de gemeenteraad. Op die manier zou een trouwe N-VA-partijsoldaat haar zetel in de gemeenteraad kunnen overnemen en de stadscoalitie de veilige 21e zetel kunnen bezorgen. In de huidige omstandigheden moet men immers telkens achterom kijken of de twee onafhankelijke ex-VB’ers mee zijn. Dat is geen rustgevende situatie, en men moet dit nog drie jaar lang volhouden. Bovendien zal de oppositie bij de verkiezingen in 2018 niet nalaten om deze kaduke constructie onder vuur te nemen.

Scenario 2: de monstercoalitie

De stadscoalitie zou steun kunnen zoeken bij Groen om wat steviger in het zadel te zitten. Groen heeft twee zetels in de gemeenteraad en kan daarmee de meerderheid verlossen van de onzekerheid die vasthangt aan een coalitie die gestut wordt door twee onafhankelijken. Op die manier is de SP.a ook verlost van de kritiek van Groen dat ze samenwerken met twee voormalige Vlaams Belangers. Het nadeel is dat Groen boter bij de vis zou eisen en dus een schepenzetel zou willen die dan wellicht van de N-VA zou moeten komen. Er is ook een mogelijkheid om een extra schepen te maken, maar dat is in tijden van besparen moeilijk te verkopen. Bijkomend probleem is dat het met zo’n monstercoalitie echt wel één (CD&V) tegen allen zou worden. Een cadeautje voor de christendemocraten met andere woorden.

Scenario 3: de klassieke tripartite

declerckBurgemeester Van Quickenborne zou de N-VA ook kunnen buitengooien en op zoek gaan naar steun bij de CD&V. Dan krijg je een klassieke tripartite die kan rekenen op een ruime meerderheid van 30 zetels en een schepencollege met allemaal sterke figuren. In dat geval moeten Van Quickenborne en De Coene wel een knieval maken tegenover de partij die men in 2012 met grote gretigheid opzijschoof. Dat zou ook willen zeggen dat er een einde komt aan het zogenaamde project ‘Nieuw Kortrijk’. Inhoudelijk moet er misschien niet zo veel aan het bestuursakkoord veranderen, maar de ondertoon ‘dat men het eens zonder de CD&V zou klaren’ moet wel weg. Dat is niet simpel. Bovendien kan de CD&V zich in dit scenario opwerpen als de enig echte stabiele factor in de Kortrijkse politiek. Tot slot: kan Van Quickenborne burgemeester blijven in dit scenario? Hij haalde in 2012 immers een 200-tal stemmen minder dan Stefaan De Clerck. Al heeft de oud-burgemeester misschien niet echt veel zin meer in de sjerp en het zou wellicht ook geen goed idee zijn om opnieuw iemand van de ‘oude garde’ naar voren te schuiven bij de CD&V. De partij heeft immers nood aan vernieuwing.

Scenario 4: rooms-blauw

In dit scenario gooit burgemeester Van Quickenborne niet alleen de N-VA buiten, maar zet hij ook SP.a aan de deur. Hij zou dan een rooms-blauwe coalitie met een ruime meerderheid kunnen vormen, en besturen met een centrumpartij die inhoudelijk relatief dicht bij de Open VLD aansluit. De CD&V vond de manier waarop Van Quickenborne in 2012 een anti-CD&V-coalitie sloot dan wel ‘zum Qotzen’, maar de pragmatici binnen de partij zullen wel beseffen dat besturen op lokaal niveau belangrijker is dan het vasthouden aan principiële bezwaren. Deze formule heeft als voordeel dat je, net zoals in het vorige scenario, over een relatief ruime meerderheid beschikt, maar bovendien de schepenmandaten slechts onder twee partijen moet verdelen. Als de grotere CD&V er vijf krijgt en de Open VLD vier, kan Van Quickenborne, zelfs met Stefaan De Clerck aan boord, misschien burgemeester blijven. Daarnaast zou een extra schepenzetel voor Open VLD handig kunnen zijn. De drie schepenzetels die ze nu hebben, zijn immers te weinig om de honger van de ambitieuze jonge wolven in de Open VLD-fractie te stillen. Ook in dit scenario moet je natuurlijk aanvaarden dat de CD&V de reddende engel is. Een voorakkoord om na 2018 verder te gaan met deze rooms-blauwe constructie zou deze bittere pil misschien verteerbaar kunnen maken voor de liberalen.

Scenario 5: rooms-rood

decoeneDe SP.a zou voor de vlucht vooruit kunnen kiezen en kunnen onderhandelen met de CD&V. Ook die combinatie beschikt immers over een meerderheid. Die is evenwel krap, en bovendien is het vertrouwen tussen Philippe De Coene, de voorman van de lokale SP.a, en sommige CD&V’ers niet fantastisch. Hij zou volgens sommigen dubbelspel gespeeld hebben bij de coalitiegesprekken in 2012. Voor CD&V zou het wel betekenen dat ze de burgemeester en vijf schepenen kunnen leveren.

Nu, wellicht gaan we de komende jaren verder met scenario 1 en is al de rest niet meer dan wat intellectuele spielerei. Maar alleen al het feit dat de denkoefening kan gemaakt worden, geeft aan dat het fundament waarop de bestuursmeerderheid in Kortrijk staat nog maar zelden zo poreus geweest is als vandaag.

Advertenties

Genoeg gelachen!

ksb2.jpgHoe vaak kun je een sputterende motor opnieuw op gang proberen te trekken tot je je mateloos gaat ergeren? Niet al te lang dus. Vandaar dat het doek uiteindelijk valt over Kortrijk Scheef Bekeken, toch een dik anderhalf jaar – pauzes en doodsreutel inbegrepen – goed voor een eigenzinnige satirische blik op Kortrijk en zijn (groot)spraakmakers.

Bedankt aan iedereen die in die periode gesmaakte bijdrages leverde, aan de trouwe fans en de vele lezers.

Kortrijk scheef bekijken, dat laat ik voortaan aan anderen over. Aan u bijvoorbeeld.

Scheve groet,

Joost Devriesere

Politie extra waakzaam tijdens Soirée Rouge

Zaterdagavond vindt in het socialistische toevluchtsoord het Textielhuis de Soirée Rouge plaats, een erotisch getinte nieuwjaarsparty waar iedereen – maar vooral socialisten – van harte welkom is. In tegenstelling tot eerdere edities is de Kortrijkse politie niet gerust in de goede afloop van de festiviteiten. Vooral toekomstig schepen Axel Weydts zou een bedreiging voor de openbare orde vormen.

1538668_571589716258237_659242440_nDe Kortrijkse socialisten, die met Philippe De Coene voor het tweede jaar op rij de Kortrijkse burgemeester leveren, hebben wel zin in een wild feestje. Er wordt dan ook duchtig in de lokale partijkas gegraaid om voor een onvergetelijk evenement te zorgen. Naast een optreden van stadsplatenruiter Lotto staat er nog heel wat andere randanimatie op het programma. Zo pakt Kenneth Vermeulen uit met een eerste groepsaankoop Omer. en leest schepen van Mobiliteit Marc Lemaitre het parkeerreglement van de stad voor op muziek van Vangelis. Gemeenteraadslid Sliman You-Ala houdt het bij een kwartiertje slangen bezweren, terwijl schepen van Jeugd Bert Herrewyn – wellicht zeer tot genoegen van iedereen die vaak met hem in aanraking komt  – live zijn haren laat knippen. Het is evenwel de burgemeester zelf die voor het moment suprême zorgt. Philippe De Coene zal zijn behendigheid demonstreren aan de hand van een zenuwslepende messenwerp-act. Phyllis Roosen – niet toevallig tewerkgesteld bij het ABVV – dient als levend doelwit.

De Soirée Rouge belooft dus heel wat animo, al vreest de politie voor moeilijkheden. Een diender van PZ Vlas die liever anoniem wilde blijven, getuigt: ‘We kregen van de Quick de opdracht om zaterdag extra waakzaam te zijn. Er werd zelfs een speciale task force opgericht om een oogje in het zeil te houden en in het bijzonder Axel Weydts. We moesten zelfs een videocompilatie van die kerel bekijken, gevuld met zijn tussenkomsten in de gemeenteraad. Wat een gevaarlijke, agressieve zot, zeg! Haal ergens in pakweg Mantsjoerije of Dagestan hetzelfde uit tijdens een gemeenteraad en je bent je burgerrechten kwijt, als je al het geluk hebt dat ze je niet meteen tegen de muur zetten. Vreselijk.’

Het was een onbekende Kortrijkzaan die de politie wees op het sluimerende gevaar. ‘Een vrij onopvallende gast’, zegt de agent. ‘Leek een beetje op Don Johnson, met vettig, achteruit gekamd haar, maar dan wel op krukken.’

Romain Tattoo nieuwe verantwoordelijke nachtopvang

De Kortrijkse nachtopvang aan de Sint-Amandslaan krijgt een nieuwe verantwoordelijke. OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a) wil de zorg over het groeiend aantal daklozen in onze stad voortaan toevertrouwen aan iemand met meer praktijkervaring. Zijn keuze viel op Romain Tattoo, in tv-middens beter gekend als Maaik.

1455913_10151790293347078_1232719556_nPhilippe De Coene geeft tekst en uitleg bij deze toch wel vreemde beslissing. ‘Laat één ding duidelijk zijn. Nathalie Deschacht deed dat de voorbije jaren voorbeeldig. Maar het daklozenbeleid in Kortrijk heeft een echt uithangbord nodig. Iemand die niet alleen sociaalvoelend is en zich in perfect Nederlands kan uitdrukken, maar ook kan bogen op een bekende kop én ervaringsdeskundigheid. Sinds me ter ore kwam dat Romain op Bali vaak met zijn bloot gat onder de al even blote hemel slaapt met nog blotere lokale schoonheden, staat hij helemaal bovenaan mijn wenslijstje. Ik wil zelfs nog verder gaan: al wat ik wil voor Kerstmis, is Romain in de nachtopvang, zeker na zijn spontane sollicitatie, die toch wat onverwacht in mijn mailbox belandde.’

Hoezo, heeft Romain Tattoo dan zelf zijn kandidatuur ingediend?
‘Ja, en dat heeft de doorslag gegeven’, zegt De Coene, want nogal wat van mijn partijgenoten waren niet met mijn idee opgezet. Toen ik hen Romains e-mail voorlas, kon ik hen wel over de streep trekken en ervan overtuigen dat die mens werkelijk alleen maar goede bedoelingen heeft. Hij begint vanaf 2 januari!’

En wat staat daarin?
‘Wacht, ik lees hem even voor, dan zie je zijn dt-fouten en andere flagrante overtredingen van de Nederlandse taalregels niet.’

Waarde schepen De Coene, geachte kameraad

Ik voel mij diep schuldig. Als gereputeerde huisjesmelker heb ik me de voorbije jaren vaak gedragen als een arrogante strontzak. Ik heb mijn huurders de duimschroeven aangedraaid, de namen van mensen die het moeilijk hebben op Facebook gepleurd voor iedereen die het wilde zien, maar ondertussen wel de centen van het OCMW op zak gestoken.

Ik voel hierover enkel diepe schaamte en wil een tegenprestatie leveren. Eerst ging ik U en mijn andere kameraden van de Kortrijkse sp.a een gratis verblijf met vrijblijvende partouze aanbieden op het exotische Kuta, maar gezien het verhoogde risico op geslachtsziekten op Bali heb ik een alternatieve oplossing gevonden. Ik bied me bij deze graag als verantwoordelijke van de Kortrijkse nachtopvang. Met mijn van tv en het Kortrijks Handelsblad bekende kop kan ik deuren openen die anders gesloten blijven, en kan ik ook op andere manieren bijdragen. Met kickboxinitiaties voor die arme daklozen, bijvoorbeeld. Zo kunnen ze meteen elkaar de kop inslaan, wat volgens mij een goede Endlösung voor dit probleem is. Het is eens wat anders dan Monopoly spelen, want dat spel steekt die mensen hun ogen uit, en het geld is niet eens echt. Die mensen verdienen echt een kans. Vooral met hun kinderen, die vaak in armoede zijn geboren, zit ik écht in.

In alle vertrouwelijkheid en tussen ons gezegd en gezwegen wil ik u eveneens laten weten dat ik mijn leven ga beteren, geen tatoeages meer zal zetten en volgend jaar op U zal stemmen.

Hoogachtend en met kameraadschappelijke groet,

Romain ‘Maaik’ Tattoo

Burgemeester herstelt goed van hartoperatie

De entourage van de Kortrijkse burgemeester heeft het goed geheim kunnen houden, maar nu mag iedereen het weten. Vincent Van Quickenborne onderging afgelopen maandag luttele uren voor aanvang van de gemeenteraadszitting een hartoperatie. Zijn beide hartkamers en hartkleppen bleken afgestorven en daarom werd beslist de volledige spier operatief te verwijderen.

hartDe arts die de operatie heeft uitgevoerd, maar die verder anoniem wenst te blijven, noemt de operatie geslaagd: ‘De heer Van Quickenborne heeft de ingreep goed doorstaan. Voor ons is dit een routineoperatie. Bijna dagelijks krijgen wij mensen over de vloer die last hebben van hun hartspier en vragen om alles te verwijderen. Zo is ook Van Quickenborne bij ons terechtgekomen: hij werd doorverwezen door een van de talrijke liberalen die wij al hebben behandeld’.

Door het leven gaan zonder hart heeft blijkbaar geen nefaste gevolgen voor het humeur van de patiënt. Vlak voor de gemeenteraadszitting gaf de burgemeester zijn eerste interview en hij bleek in een opperbeste stemming: ‘Ik had dit al veel eerder moeten doen. Die hele hartspier begon me de afgelopen maanden parten te spelen, maar nu ben ik er voorgoed van verlost. Fantastisch.’

Van Quickenborne liet meteen vriend en vijand weten dat de operatie was geslaagd door tijdens de gemeenteraadszitting geen geld vrij te maken voor het steunfonds voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan op de Filipijnen: ‘Ik wilde snel de daad bij het woord voegen. De Kortrijkzanen hoeven niet te vrezen dat hun leiders opeens een stelletjes sentimentele softies zijn geworden. Door mijn verblijf in het ziekenhuis had ik niet iedereen tijdig kunnen bereiken om hun mening te updaten, dus moest ik Mohamed (Ahouna, nvdr) en Steve (Vanneste, nvdr) nog briefen tijdens de stemming, maar ik denk dat de boodschap duidelijk is: de burgemeester heeft geen last meer van een hart.

Enkele partijgenoten halen opgelucht adem: ‘Vincent begon zijn goedkeuring te geven voor heel wat ideetjes die de wenkbrauwen van onze leden deden fronsen, zoals gratis medische hulp voor daklozen, investeringen in fietsinfrastructuur, speeltuinen op de Grote Marktnenzovoort. Veel gekker moest het allemaal niet worden met die sossen. Toen we met de CD&V regeerden, hadden we misschien niets te zeggen, maar we maakten wel deel uit van een duidelijk project, namelijk zorgen dat het geld vloeit naar mensen die voldoende grote zakken hebben. We zijn blij dat Vincent weer zichzelf is.’

En dat bewees de burgervader door na afloop van de gemeenteraadszitting te citeren uit een van zijn beroemde gedichten: ‘Het is goed in d’eigen beurs te kijken, al voor het slapengaan, of ik van dageraad tot avond, geen enkele sukkelaar heb overgeslaan (sic).’

Smetvrees van schepen Scherpereel onder controle

Schepen van Economie en Frituren, Rudolf Scherpereel, lijdt al een poosje aan een ogenschijnlijk mysterieuze ziekte. Wie de afgelopen weken in zijn kielzog liep, moest uitkijken voor plassen etter en ander wondvocht dat uit alle lichaamsopeningen van het N-VA-kopstuk spoot.

slijmDe geneeskunde stond voor een raadsel, tot een van zijn artsen een diepgaande analyse maakte van de handel en wandel van de schepen en algauw de vinger op de wonde kon leggen. Rudolf Scherpereel lijdt aan een agressieve vorm van smetvrees zodra hij in de nabijheid komt van syndicalisten. Geen wonder dus dat de symptomen de jongste tijd zulke erge vormen aannamen. Met het oog op de koopzondagen die het Kortrijkse standsbestuur wil organiseren, wordt de schepen namelijk voortdurend aangeklampt door medewerkers van Kruidvaten en andere Body Shops, al dan niet gehuld in rode, groene of blauwe PMD-zakken. Zijn afwezigheid op het overleg Het Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt had bijgevolg niets te maken met broekschijterij, maar was volledig toe te schrijven aan zijn medische toestand.

Gelukkig is de schepen niet gedoemd tot een bestaan als etterende buil. Uit studies blijkt dat het verorberen van grote hoeveelheden suiker de uitwassen van de ziekte tot een minimum kan beperken. Schepen Scherpereel is er de man niet naar om het advies van mensen met kennis ter zake naast zich neer te leggen, dus begaf hij zich op zondag 10 november gedwee naar de intrede van Sinterklaas in Kortrijk, waar hij alle speculaas, picknicken en chocolaventen die zijn blik kruisten, confisqueerde. Tot groot ongenoegen van de aanwezige ouders en grootouders overigens, die de grootste moeite hadden om hun krijsende kroost uit te leggen waarom al dat lekkers uit hun handen werd gegrist door een man die op het eerste gezicht geen tekort heeft aan lekkernijen.

Toch weerklinkt in het Kortrijkse stadhuis een zucht van opluchting nu de opruimingsdiensten van de Stad zich weer op hun kerntaken kunnen toeleggen. De partijgenoten van Rudolf reageren eveneens positief en zijn blij dat hun kopman weer onder de mensen kan komen zonder de indruk te wekken dat een spuitfontein van slijmen en etter op hol is geslagen. De situatie is onder controle.

Kortrijkzanen beslissen mee over kledij schepenen

Kortrijk Spreekt, het met veel bombarie aangekondigde project waarbij inwoners van de stad Kortrijk inspraak krijgen in het beleid, blijkt een overdonderend succes. Het schepencollege juicht bij het zien van zoveel toewijding en wil voortaan ook de mening van zijn stadsgenoten horen over de vestimentaire keuzes van de schepenen.

sumoDe inrichting van de Houtmarkt, spelen met budgetten in de deelgemeenten of rechtstreekse interactie via Facebook en Twitter tijdens de gemeenteraadszitting: de tripartite hecht duidelijk belang aan de mening van de Kortrijkzanen in belangrijke kwesties. Reden genoeg om een stap verder te zetten, volgens schepen van Spumante, Olijven en Instagram Koen Byttebier. Hij wil de Kortrijkzanen voortaan ook inspraak geven over hoe de schepenen gekleed gaan.

‘De Coene met zijn onafscheidelijke sjaal, de fuck-me-botjes van An Vandersteene, Q met zijn ellebooglapjes, Tante Nunneke met haar rolkraag en Marc Lemaitre met zijn designerkledij van de Zeeman, het is allemaal een beetje te herkenbaar geworden. Wil Kortrijk als stad verrassend en vooruitstrevend blijven, dan moet er ook op vestimentair gebied afwisseling zijn. Daarom vroegen we aan honderd Kortrijkzanen hoe zij willen dat de schepenen erbij lopen. De e-mails stroomden binnen en ook mijn Facebookprofiel werd overrompeld. De mensen hebben hier een duidelijke mening over, en we gaan er ook rekening mee houden.’

Sommige suggesties zijn minstens verrassend te noemen. ‘Een paar ondervraagden willen Marc Lemaitre voortaan zien in smoking en met een verkeerskegel op zijn hoofd. De burgemeester zien ze het liefst met een zotskap op. Anderen menen dat Bert Herrewyn dringend naar de kapper moet om die vieze bever op zijn bovenrug te laten verwijderen. Er wordt momenteel ook koortsachtig gezocht naar een sumo-slip voor Rudolf Scherpereel. Een enkeling suggereerde zelfs om Catherine Waelkens helemaal in leder te hullen, met spijkerbanden, een SM-masker en haar poep uitgesneden. Alleen over dat laatste twijfelen we nog.’

Het college gaat binnen de kortste keren aan de slag met de vele suggesties. ‘Natuurlijk, want als Kortrijk spreekt, dan moeten we luisteren’, zegt schepen Byttebier. ‘Met plezier zelfs!’

Dit artikel verscheen in het Kortrijks Handelsblad van vrijdag 8 november.